Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Kirurgens kjønn har ingen betydning for dødeligheten etter operasjon. De eldste kirurgene har best resultater. Det viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: JohnnyGreig/iStock

Påvirker kirurgens alder eller kjønn utfallet for pasienten? I en ny studie publisert i tidsskriftet BMJ ble over 890 000 akuttopererte pasienter over 65 år inkludert (1). Operasjonene ble utført av mer enn 45 000 kirurger i perioden 2011–14.

Dødeligheten var noe økt blant pasienter behandlet av kirurger under 40 år (6,6 %, 95 % KI 6,5–6,7) sammenlignet med dem over 60 år (6,3 %, 95 % KI 6,2–6,5) etter justering for bl.a. tilstandens alvorlighetsgrad. Kirurgens kjønn hadde ingen betydning for 30-dagersdødelighet. Kun 10 % av kirurgene var kvinner.

– Denne studien taler for å involvere de mest erfarne kirurgene i behandlingen av de sykeste pasientene, sier Jorunn Skattum, overlege i traume- og gastrokirurgi ved Oslo universitetssykehus. – Funnene indikerer at den kirurgiske læringskurven er lang for enkelte prosedyrer, noe som bør få betydning for utdanningsstruktur og oppgavefordelinger mellom ulike sykehus.

– Studien tyder også på at sykehus som skal tilby akuttkirurgisk behandling til de aller sykeste pasientene, bør ha erfarne kirurger tilgjengelig på vakt hele døgnet året rundt. Dette kan ha konsekvenser for antall sykehus som kan stille med tilstrekkelig kompetanse, sier hun.

– God kommunikasjon mellom ulike behandlingsnivåer, med mulighet for å overflytte akuttkirurgiske pasienter etter stabilisering eller skadekontrollkirurgi, kan være en løsning for disse pasientene. Det er gledelig at kirurgens kjønn i denne studien ikke har betydning for dødeligheten. Kirurgiske avdelinger bør fortsatt driftes av både kvinner og menn, sier Skattum.

Anbefalte artikler