Nevrologi
12.11.2019
Tourettes syndrom er en nevrologisk tilstand som debuterer i barnealder og kjennetegnes av motoriske og vokale tics ( 1 ). Tics er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske motoriske bevegelser eller...
04.11.2019
Proteiner i ungt museblod motvirker aldersforandringer i humane nevroner i cellekulturer. «Ungdomskilden» av Lucas Cranach, malt i 1546. Illustrasjon: Wikimedia commons Man har lenge visst at kryss-...
31.10.2019
En tidligere frisk mann i 20-årene ble innlagt på sitt lokalsykehus etter et kortvarig bevissthetstap. Utredningen avdekket to potensielle årsaker til bevissthetstapet, begge med mulig bakgrunn i en...
21.10.2019
Kjersti Skarstad Funksjonshemmedes menneskerettigheter Fra prinsipper til praksis. 128 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-03132-3 Statsviter Kjersti Skarstad har...
14.10.2019
På MR-bildet sees mikroblødninger langs penetrerende kar i hjernen, tolket som cerebral sarkoid mikroangiopati. Susceptibilitetsvektede MR-bilder ( susceptibility weighted imaging , SWI) er spesielt...
07.10.2019
Eirik Helseth, Terje Rootwelt, Hanne Flinstad Harbo, red. Nevrologi og nevrokirurgi Fra barn til voksen. 7 utg. 582 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 899 ISBN 978-82-450-2473-9...
02.10.2019
Med en poengtert anamnese og en god klinisk undersøkelse kan man i de fleste tilfeller skille ufarlig akutt svimmelhet fra farlig. De fleste som har arbeidet på legevakt eller i et akuttmottak, har...
02.10.2019
Akutt svimmelhet, definert som svimmelhet oppstått i løpet av sekunder til timer, er en vanlig grunn til innleggelse i sykehus. Tidlig og presis årsaksdiagnostikk er viktig, men utfordrende...
02.10.2019
Kirurgiske inngrep fører ikke til stor svekkelse av kognitive funksjoner. Dette viser en stor britisk studie. Illustrasjon: drafter123/iStock I en studie som omfattet flere enn 7 500 pasienter ved...
NO IMAGE
23.09.2019
Et ryggmargsskaderegister har vist seg å være et nyttig verktøy for å heve kvaliteten av behandlingen for pasienter med ryggmargsskade. Det er ikke mange ryggmargsskadde i Norge, omtrent 120 nye...