Barne- og ungdomspsykiatri
17.09.2018
Flere tenåringsjenter får behandling for psykiske lidelser. Vi vet ikke om dette skyldes en reell økning i forekomst, og vi kjenner heller ikke eventuelle årsaker. Folkehelseinstituttet publiserte...
12.09.2018
Bildet viser et hematoksylin- og eosinfarget snitt av benmargsbiopsi i ca. 300 ganger forstørrelse. Det meste av vevet utgjøres av acellulær intercellulærsubstans – gelatinøs transformasjon...
03.09.2018
Inge Nordhaug Kva ser vi – kva gjer vi Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver. 144 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-2010-6...
03.09.2018
Utredning og behandling av barn og ungdom med funksjonelle lidelser stiller store krav til tverrfaglig samarbeid og god kontakt med pasient og pårørende. Sykehistorien som Gjems & Helgeland...
03.09.2018
En ung gutt i slutten av barneskolealderen ble innlagt ved barneavdelingen med hodepine, lammelser og redusert allmenntilstand. Grundig somatisk utredning var nødvendig og nyttig. Imidlertid ga den...
26.06.2018
Det er ikkje så sikkert at det er nevrovitskapen som vil berge psykiatrien. Faget vil truleg stå seg på samstundes å halde fast på andre perspektiv på korleis menneskelege røynsler fører til plager...
11.06.2018
Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være. Forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er i endring i Norge og internasjonalt...
28.05.2018
Jeg blir provosert når politikere omtaler en alvorlig psykisk lidelse som en utfordring. Det er forskjell på utfordring og problem. Illustrasjon: NTB scanpix/Dan Mitchell Ordet «utfordring» beskriver...
05.03.2018
Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell Trygge barn 306 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-50083-9 Denne innføringen i Trygghetssirkelen (Circle of Security, COS) er...
05.02.2018
Käte From, Rikke Mølbak Ingen er perfekt Om barn, perfeksjonisme og selvkritikk. 56 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 168 ISBN 978-82-05-50611-4 Anne Vibeke Fleischer, Rikke Mølbak Er...