En praktisk-psykiatrisk gavepakke

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mikkel Højlund, Christina Blanner Wagner, Julie Eg Frøkjær

  Psykiatriske cases

  187 s. København: FADL's forlag, 2020. Pris DKK 250

  ISBN 978-87-93590-92-2

  Den danske Psykiatriske cases er skrevet av tre leger i spesialisering i psykiatri. Boken er ment som et pedagogisk redskap for å levendegjøre fagstoffet, og er ikke en selvstendig lærebok. Forfatterne er inspirert av FADL forlags Medicinske og kirurgiske cases, som de selv har brukt på medisinstudiet. Målgruppen er primært medisinstudenter og nyutdannede leger. Flere erfarne danske psykiatere har bidratt som referenter.

  Boken inneholder en samling av 44 pasienthistorier (case), delt inn i tre aldersgrupper (unge, voksne og eldre pasienter) samt et kort stikkordregister. Historiene starter med en kort beskrivelse av en klinisk setting for en underordnet lege. Leseren blir deretter stilt spørsmål som «hvilke differensialdiagnoser overveier du?» eller «hvilke opplysninger har du bruk for i din anamnese?». Forfatterne gir så en kort «fasit» før man ledes videre i behandlingen av den aktuelle pasienten, med nye spørsmål, svar og supplerende opplysninger fra sykehistorien. En faktaboks om den aktuelle lidelsen avslutter hver historie.

  Språket er enkelt og konsist dansk. Teksten er strukturert i korte avsnitt med overskrifter, kulepunkter og to forskjellige tekstfarger.

  Leseren får velformulerte og realistiske sykehistorier fra barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og alderspsykiatrien, lett gjenkjennelige for en underordnet lege. Utvalget av sykehistorier virker godt gjennomtenkt, med størst fokus på hva som krever umiddelbare tiltak. De faglige rådene er poengterte og fremstår som godt oppdaterte.

  Den svært strukturerte tilnærmingen kan underkommunisere at den enkelte pasient ikke sjelden vil ha behov for individuelle tilpasninger. Dette kunne kanskje fortjent en egen bolk i boken. Referansene til dansk psykiatrilovgivning gjør dessverre deler av teksten mindre relevant for et norsk publikum. Siden fokus er på problemstillinger en nyutdannet lege møter ved tilsyn eller på vakt, er behandlingstiltak utover det mer akutte og elementære svakere beskrevet. Stikkordregisteret kunne også vært fyldigere.

  Pasienthistoriesamlingen er et godt eksempel på at klinisk medisinsk metode er like relevant i psykiatrien som i resten av medisinen, og den er en påminnelse om at de differensialdiagnostiske øvelsene bør tas på alvor. Boken føyer seg inn i en rik medisinsk pasienthistorietradisjon. Jeg vil anbefale den som et godt didaktisk hjelpemiddel for studenter og alle leger som møter nye pasienter med psykiatriske problemstillinger. Dette inkluderer også leger i somatikken og spesialiserte psykiatere som kan ha nytte av en generell faglig oppfriskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media