Annonse
Annonse
Originalartikkel
12.02.2019
Medical student research programmes were established at all four Norwegian medical faculties in 2002 in order to increase recruitment of medical students and young doctors to research ( 1 ). Prior to...
11.02.2019
Bruk av insentiver til forskningsdeltagere er et kjent virkemiddel for å øke deltagelse i forskningsprosjekter. I de senere årene er det observert en fallende rekruttering av forskningsdeltagere ( 1...
07.02.2019
Forskerlinjene ble etablert i 2002 ved de medisinske fakultetene i Norge for å øke rekrutteringen til forskning blant medisinstudenter og yngre leger ( 1 ). Før den tid finansierte Norges...
29.01.2019
Takotsubo syndrome is an acute heart condition with symptoms, changes in electrocardiography (ECG), rise in infarction markers and left ventricle dysfunction that may be consistent with acute...
28.01.2019
Takotsubosyndrom er en akutt hjertesykdom med symptomer, forandringer ved elektrokardiografi (EKG), stigning i infarktmarkører og dysfunksjon av venstre ventrikkel som kan være forenlig med akutt...
26.01.2019
Congenital heart defects are defined as congenital structural abnormalities of the heart and/or major intrathoracic vessels with functional or potential functional significance (1). Heart defects are...
21.01.2019
Medfødte hjertefeil er definert som medfødte strukturelle forandringer i hjertet og/eller de store intratorakale karene med funksjonell eller potensielt funksjonell betydning ( 1 ). Hjertefeil er den...
14.01.2019
Assisted dying is illegal in Norway, but surveys indicate that a majority of the population is in favour of legalisation ( 1 ). However, the issue of legalisation has not yet appeared on the...
14.01.2019
Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge, men spørreundersøkelser indikerer at et flertall av befolkningen er positive til legalisering ( 1 ). Like fullt har legalisering foreløpig ikke kommet på den...
14.01.2019
Torticollis is the collective term for asymmetries of the head and neck region. The prevalence of congenital muscular torticollis, which is often accompanied by asymmetric head shape, is estimated at...