Annonse
Annonse
Originalartikkel
19.03.2018
Norsk helsevesen har i mange år gjennomført strenge tiltak for å hindre spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). I 2015 ble det rapportert inn 2 233 tilfeller av MRSA (43 per...
19.03.2018
En del pasienter innen psykisk helsevern ønsker å bli medisinfrie etter langvarig bruk av psykofarmaka ( 1 – 3 ). I Norge har helseforetakene fått i oppdrag å etablere medisinfrie behandlingstilbud...
06.03.2018
The prevalence of diabetes in Norway is estimated at 4.7 % ( 1 ). It is thought that more than 60 % of all patients with type 2 diabetes will develop cardiovascular disease, and this is the main...
05.03.2018
Moderne medisin og teknologi har åpnet for forlengelse av liv der dette tidligere var ansett umulig. I møte med pasienter i livets sluttfase står helsepersonell dermed overfor medisinsketiske...
05.03.2018
Forekomsten av diabetes i Norge er estimert til 4,7 % ( 1 ). Man regner med at over 60 % av alle med type 2-diabetes utvikler kardiovaskulær sykdom, og slik sykdom er viktigste dødsårsak hos personer...
20.02.2018
Sepsis is a systemic reaction to an infection which affects the patient’s general condition and organ dysfunction develops. The condition occurs relatively frequently, with an incidence of...
20.02.2018
Recurrent episodes of airway obstruction or coughing are very common during the first years of life. In most children younger than 4–5 years, these symptoms will be transient, but such episodes may...
19.02.2018
Sepsis er en systemisk reaksjon på en infeksjon, der pasienten blir allment påvirket og utvikler organdysfunksjon. Det er en relativt hyppig tilstand, med en insidens på ca. 0,5 per 1 000 per år ( 1...
19.02.2018
Gjentatte episoder med luftveisobstruksjon eller hoste er svært vanlig de første leveårene. Hos de fleste barn under 4–5 år vil symptomene være forbigående, men slike episoder kan også være det...
06.02.2018
In recent decades, the Norwegian authorities have put a substantial amount of work into the prevention of suicide ( 1 ). Particular attention has been paid to measures in the specialist health...