Annonse
Annonse
Originalartikkel
26.06.2018
Advances in cancer treatment have led to a considerably higher survival rate, including for prepubescent girls and women of reproductive age ( 1 ). It is therefore important to take future quality of...
26.06.2018
22. juli 2011 ble vårt land rammet av de verste terrorhandlingene i nyere norsk historie. Først ble en bombe detonert i regjeringskvartalet. Åtte mennesker ble drept, ti innlagt i sykehus med...
26.06.2018
Økt kunnskap om behandling av kreft har ført til betydelig bedret overlevelse, også hos prepubertale jenter og kvinner i fertil alder ( 1 ). Det er derfor viktig å ta hensyn til fremtidig...
12.06.2018
Maternity care in Norway has been a topic of discussion for decades. Internationally, the trend has been towards centralisation of childbirth services, for both financial and medical reasons. It has...
12.06.2018
Fødselsomsorgen i Norge har vært gjenstand for diskusjon gjennom flere tiår. Internasjonalt har trenden vært en sentralisering av fødsler, både av økonomiske og faglige grunner. Det har vært hevdet...
12.06.2018
I 1998 vedtok Stortinget å innføre et landsdekkende tilbud om brystkreftscreening med mammografi for kvinner i alderen 50–69 år. Siden 2004 har alle kvinner i målgruppen blitt invitert til...
29.05.2018
The demand for health services will be affected by increasing life expectancy and a growing number of elderly people in the population. However, the need for health services will not only reflect the...
29.05.2018
Induced abortion is one of the most commonly performed procedures in reproductive health. Globally, the number of abortions is declining, while the number of unsafe abortions is on the increase ( 1...
28.05.2018
Etterspørselen etter helsetjenester vil påvirkes av økende levealder og et voksende antall eldre i befolkningen. Behovet for helsetjenester vil imidlertid ikke bare gjenspeile antallet i hver...
28.05.2018
Provosert abort er en av de vanligste behandlingene innenfor reproduktiv helse. På verdensbasis er abortantallet synkende, mens antallet utrygge aborter er økende ( 1 ). I Norge har abortantallet per...