Annonse
Annonse
Originalartikkel
19.09.2018
Historically, hypothermia, cold injuries and frostbite have claimed many human lives and inflicted debilitating injuries on a considerable number of military personnel. In the Great Northern War in...
17.09.2018
Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelser viser at til enhver tid har omtrent 7 % av de opererte i norske sykehus en infeksjon i operasjonsområdet ( 1 , 2 ). Infeksjoner i operasjonsområdet er...
17.09.2018
Hypotermi, kulde- og frostskader har opp gjennom historien krevd mange menneskeliv og påført et betydelig antall militært personell invalidiserende skader. I den store nordiske krigen på 1700-tallet...
04.09.2018
About 150 persons develop amyotrophic lateral sclerosis (ALS) each year in Norway and this number is increasing ( 1 ). Traditionally, the condition has been regarded as a purely motor disorder...
04.09.2018
London and other European cities report on the use of recreational drugs during sex (often referred to as ‘chemsex’) particularly among men who have sex with men ( 1 – 8 ). There are no Norwegian...
03.09.2018
Om lag 150 personer får amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge hvert år, og antallet er økende ( 1 ). Tradisjonelt har tilstanden blitt oppfattet som en rent motorisk sykdom karakterisert av...
03.09.2018
Fra London og andre storbyer i Europa rapporteres det om bruk av rusmidler under sex (ofte betegnet «chemsex»), særlig blant menn som har sex med menn ( 1 – 8 ). Fra Norge finnes det ingen studier om...
21.08.2018
Coercive mental health care is an exception to the fundamental principle that examination and treatment should be voluntary. In Norway, patient self-determination and autonomy are enshrined in the...
21.08.2018
For many years, warfarin was the oral medication of choice in Norway for anticoagulation. Since 2012, however, several new drugs have become available: dabigatran, rivaroxaban, apixaban and edoxaban...
21.08.2018
I mange år har warfarin vært enerådende i Norge som peroralt legemiddel ved behov for antikoagulasjon. Siden 2012 har imidlertid flere nye preparater blitt tatt i bruk: dabigatran, rivaroksaban,...