Originalartikkel
30.03.2020
There has been a prolonged focus on under-recruitment to general practice ( 1 – 7 ). In an evaluation undertaken in 2016 ( 8 , 9 ), one in every four foundation doctors reported wanting to enter...
30.03.2020
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin ( 1 – 7 ). I en evaluering fra 2016 ( 8 , 9 ) oppga hver fjerde turnuslege at de ønsket å begynne i allmennmedisin...
16.03.2020
Each year, approximately 13 000 Norwegians are hospitalised with acute myocardial infarction ( 1 ). Patients with established coronary artery disease are at increased risk of further cardiovascular...
09.03.2020
Hvert år innlegges ca. 13 000 nordmenn med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus ( 1 ). Pasienter med etablert koronarsykdom har økt risiko for nye kardiovaskulære hendelser og tidlig død ( 2 )...
03.03.2020
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade med påfølgende økonomisk tap...
24.02.2020
The first recordings of the heart’s electrical impulses were described in the 1870s. Willem Einthoven, with his string galvanometer, played a key part in the development of electrocardiography...
24.02.2020
Å gjøre brystforstørrelse med kosmetisk brystimplantat (heretter kalt implantat) blir stadig vanligere i Norge ( 1 – 3 ). Brystimplantat ble tatt i bruk i 1960-årene i USA ( 4 , 5 ). Så vidt vi vet...
16.02.2020
Det norske mammografiprogrammet feiret nylig sitt 20-årsjubileum og har gjennomgått en ekstern og uavhengig evaluering styrt av Forskningsrådet ( 1 ). Programmet utmerker seg med høy deltagelse, gode...
10.02.2020
De første registreringene av hjertets elektriske impulser ble beskrevet i 1870-årene. Willem Einthoven var med sitt strenggalvanometer sentral i utviklingen av elektrokardiografien (EKG...
03.02.2020
Gout is a chronic, inflammatory disease of the joints that occurs when serum urate crystals are deposited in joints and soft tissue after a preliminary period of elevated serum levels of urate. The...