Originalartikkel
NO IMAGE
15.06.2021
Urinary tract infections (UTIs) are common in children. Approximately 2 % of boys and 8 % of girls will have had a UTI before the age of eight ( 1 ). In paediatrics, there is a tradition of...
NO IMAGE
09.06.2021
Akershus University Hospital, which functions as an emergency hospital for approximately 560 000 people, established a medical intermediate care unit in 2013. The unit treats patients who need...
08.06.2021
Urinveisinfeksjon forekommer hyppig hos barn. Omtrent 2 % av alle gutter og 8 % av jenter vil ha gjennomgått en urinveisinfeksjon før de fyller åtte år ( 1 ). Innen barnemedisinen er det tradisjon...
03.06.2021
Akershus universitetssykehus, som har akuttsykehusfunksjon for ca. 560 000 mennesker, etablerte i 2013 en medisinsk overvåkningsavdeling. Avdelingen behandler pasienter som trenger overvåkning eller...
NO IMAGE
02.06.2021
Cataract is a very common eye condition that affects large parts of the population. The prevalence increases with age, and the proportion with symptomatic or surgically treated cataracts has been...
26.05.2021
Mange vil i løpet av livet tilfredsstille kriteriene til en rusrelatert diagnose, men generelt er det få som søker hjelp, særlig blant unge mennesker ( 1 ). Skam og bekymring for sosial...
25.05.2021
Katarakt (grå stær) er en svært vanlig øyetilstand som rammer store deler av befolkningen. Forekomsten øker med alderen, og andelen med symptomatisk eller operert katarakt er anslagsvis 50 % blant 75...
NO IMAGE
21.05.2021
Cosmetic surgeries in Norway and other Western countries have increased considerably in recent decades. The term cosmetic surgery refers to plastic surgery and procedures on the epidermis and dermis...
20.05.2021
De siste tiårene har det vært betydelig vekst i antall kosmetiske inngrep i Norge så vel som i andre vestlige land. Betegnelsen kosmetiske inngrep refererer til plastisk kirurgi og inngrep i hud og...
NO IMAGE
20.05.2021
According to the National Health and Hospital Plan 2020–23, the future health care services will require increased coordination and better use of competence and technology in order to meet the...