Originalartikkel
24.06.2020
Koronaviruset sars-CoV-2 ble første gang oppdaget i Kina i desember 2019 og har forårsaket en verdensomspennende pandemi ( 1 , 2 ). Viruset gir influensalignende sykdom med stor variasjon i klinisk...
18.06.2020
Sykehjem huser en i gjennomsnitt svært sårbar og skrøpelig populasjon med høy alder. Hos eldre er andelen med alvorlig forløp av covid-19 høy, både i og...
NO IMAGE
16.06.2020
Obesity in children and adolescents is a major health challenge. Psychosocial complications are common in children with severe obesity, and cardiometabolic and orthopaedic complications may also...
16.06.2020
Tiltakene for å begrense smittespredning i forbindelse med covid-19-pandemien har vært inngripende for alle. Ikke minst har ungdom blitt påvirket. 13. mars 2020 ble skolene stengt og det ble innført...
16.06.2020
Strategien for å begrense covid-19-pandemien har vært basert på smittevern og restriksjoner i folks dagligliv ( 1 ). Håndvask og sosial distansering ( 2 ) er særlig viktig, men vi vet lite om...
NO IMAGE
15.06.2020
Eating disorders include the conditions of anorexia, bulimia and overeating. In general practice, their prevalence varies from less than one per cent (anorexia) to 16 per cent (overeating and sub-...
15.06.2020
Spiseforstyrrelser omfatter tilstandene anoreksi, bulimi og overspising. I allmennpraksis varierer prevalensen fra under 1 % (anoreksi) til 16 % (overspising og subkliniske tilstander) ( 1 )...
11.06.2020
Fedme i barne- og ungdomsalder er en stor helseutfordring. Hos barn med alvorlig fedme er psykososiale komplikasjoner fremtredende, mens kardiometabolske og ortopediske komplikasjoner også forekommer...
NO IMAGE
25.05.2020
Peripheral venous catheters are used frequently in Norwegian hospitals to administer intravenous fluids, drugs and blood products ( 1 ). In Norway, no record is kept of the number of patients who...
22.05.2020
Perifere venekatetre er hyppig i bruk ved norske sykehus for å administrere intravenøse væsker, medikamenter og blodprodukter ( 1 ). I Norge registreres det ikke hvor mange pasienter som får et...