Annonse
Annonse
Originalartikkel
20.02.2018
Sepsis is a systemic reaction to an infection which affects the patient’s general condition and organ dysfunction develops. The condition occurs relatively frequently, with an incidence of...
20.02.2018
Recurrent episodes of airway obstruction or coughing are very common during the first years of life. In most children younger than 4–5 years, these symptoms will be transient, but such episodes may...
19.02.2018
Sepsis er en systemisk reaksjon på en infeksjon, der pasienten blir allment påvirket og utvikler organdysfunksjon. Det er en relativt hyppig tilstand, med en insidens på ca. 0,5 per 1 000 per år ( 1...
19.02.2018
Gjentatte episoder med luftveisobstruksjon eller hoste er svært vanlig de første leveårene. Hos de fleste barn under 4–5 år vil symptomene være forbigående, men slike episoder kan også være det...
06.02.2018
In recent decades, the Norwegian authorities have put a substantial amount of work into the prevention of suicide ( 1 ). Particular attention has been paid to measures in the specialist health...
05.02.2018
Myndighetene har de siste tiårene lagt ned et betydelig arbeid i å forebygge selvmord ( 1 ). Spesielt har tiltak i spesialisthelsetjenesten vært et viktig satsingsområde ( 2 ). Til tross for dette...
22.01.2018
Klinisk praksis er verdiladet, og klinikere står ofte overfor etiske problemer. De siste 20 årene er helsetjenesten blitt sterkt lovregulert. Blant annet har pasientens medbestemmelse blitt styrket,...
09.01.2018
Because the discipline of general practice/family medicine includes virtually all types of therapeutics, it is particularly challenging for a general practitioner to stay up to date on all...
08.01.2018
Fordi allmennmedisinen omfatter praktisk talt alle terapiområder, er det spesielt krevende for en allmennlege å holde seg oppdatert om alle legemidler man skriver ut. I Norge er Felleskatalogen,...
02.01.2018
Systematisk populasjonsbasert registrering av helserelaterte hendelser er avgjørende for å kunne utvikle verktøy som kan sette oss i stand til å forbedre helsevesenet og de enkelte helsetjenestene,...