Originalartikkel
07.10.2019
Antall barn som diagnostiseres med autismespekterforstyrrelser har økt sterkt siden 1990-årene, både i Norge og andre høyinntektsland. Med tall fra norske helseregistre er det anslått at 0,9 % av...
07.10.2019
Symptomer på depresjon og angst er utbredt ved hjertesykdom ( 1 , 2 ). Depressive symptomer er forbundet med økt dødelighet ( 3 ), redusert livskvalitet ( 4 ), økt bruk og økte kostnader av...
02.10.2019
Akutt svimmelhet, definert som svimmelhet oppstått i løpet av sekunder til timer, er en vanlig grunn til innleggelse i sykehus. Tidlig og presis årsaksdiagnostikk er viktig, men utfordrende...
26.09.2019
Altogether 250–300 Norwegians die each year from opioid overdose. Europe and the United States have seen a major increase in fatalities in recent years ( 1 , 2 ). Opioid overdose can cause...
25.09.2019
Self-inflicted and accidental acute poisonings are a common reason for hospitalisation in departments of paediatric and adolescent medicine ( 1 – 3 ). Studies show that adolescents who self-harm have...
24.09.2019
Clozapine is considered to be the most effective antipsychotic drug for treatment of schizophrenia ( 1 ). However, because of serious adverse effects, such as agranulocytosis, this is not a first-...
23.09.2019
Selvpåførte og aksidentelle akutte forgiftninger er en vanlig årsak til innleggelse i barne- og ungdomsavdelinger ( 1 – 3 ). Studier viser at ungdom som skader seg selv har langt høyere risiko for å...
23.09.2019
Klozapin regnes som det mest effektive antipsykotikumet ved behandling av schizofreni ( 1 ). På grunn av alvorlige bivirkninger, som agranulocytose, er medikamentet likevel ikke et førstevalg...
23.09.2019
Årlig dør 250–300 nordmenn av opioidoverdoser. I Europa og USA har det vært en stor økning i dødsfall de senere år ( 1 , 2 ). Opioidoverdose kan gi respirasjonsdepresjon med døden til følge om det...
19.09.2019
Ryggplager er et helseproblem for den enkelte og for samfunnet. Ingen annen lidelse rammer så mange og fører til mer arbeidsuførhet ( 1 ). Direkte og indirekte kostnader er 13–15 milliarder kroner...