Nyheter fra Statens legemiddelverk
NO IMAGE
15.12.2015
EPJ-løftet lager ny og nyttig funksjonalitet i journalsystemene EPJ-løftet er et program som ledes av Helsedirektoratet i nært samarbeid med Legeforeningen og EPJ leverandørene. Målet er å levere...
01.12.2015
Ny informasjonskampanje rettet mot pasienter: Har dine pasienter en oppdatert medisinliste? Leger og sykehus har ingen felles oversikt over pasientens legemidler i bruk. Derfor oppfordrer vi...
NO IMAGE
17.11.2015
Idarucizumab (Praxbind) Motgift mot dabigatran (Pradaxa) Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler at idarucizumab godkjennes som motgift mot det blodfortynnende legemiddelet dabigatran ( 1 )...
03.11.2015
Sesonginfluensavaksiner 2015/2016 Sesongens influensavaksiner er nå tilgjengelige. I Norge selges Fluarix, Influvac, Vaxigrip og Fluenz Tetra. Årets vaksiner inneholder to nye virusstammer av...
20.10.2015
Departementet er enig i at reklame for Symbicort må stanses Legemiddelverket påla AstraZeneca å stanse ulovlig markedsføring av Symbicort. Firmaet klaget vedtaket inn for Helse- og...
06.10.2015
Mirabegron skal ikke brukes av pasienter med meget høyt blodtrykk Behandling med mirabegron (Betmiga) har ført til alvorlig hypertensjon hos enkelte pasienter. Det er også meldt om tilfeller av...
22.09.2015
To nye behandlingsprinsipper for kreft og kolesterol PD-1 hemmere: Ny behandling av malignt melanom Europeiske legemiddelmyndigheter har nylig godkjent to nye legemidler for behandling av malignt...
08.09.2015
RELIS – gir deg råd om legemidler De fire regionale sentrene bidrar til riktig legemiddelbruk gjennom gratis og uavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum. Ved RELIS...
25.08.2015
Reklamemøter med eksterne foredragsholdere Legemiddelfirmaer som bruker eksterne foredragsholdere på reklamemøter, er ansvarlig for at møtet totalt sett gir et balansert bilde av legemidlets fordeler...
11.08.2015
Alvorlig ketoacidose ved bruk av SGLT2-hemmere Det er meldt om alvorlige og livstruende tilfeller av diabetisk ketoacidose hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere ved diabetes type 2. I mange...