()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  EPJ-løftet lager ny og nyttig funksjonalitet i journalsystemene

  EPJ-løftet lager ny og nyttig funksjonalitet i journalsystemene

  EPJ-løftet er et program som ledes av Helsedirektoratet i nært samarbeid med Legeforeningen og EPJ leverandørene. Målet er å levere nyttig funksjonalitet i journalsystemet som gir bedre arbeidsflyt for lege og helsesekretær (1).

  Programmet er et felles løft; ny funksjonalitet blir tilgjengelig i alle de tre journalsystemene. Det er en referansegruppe av engasjerte allmennleger som gir innspill til hva slags funksjonalitet som skal utvikles. Prosjektet finansieres gjennom normaltarifforhandlingene (2). Budsjettet for perioden 2014 til 2016 er 34 millioner kroner.

  Funksjonalitet som utvikles:

  Digitale tjenester mellom fastlege og pasientElektronisk overføring av fastlegejournalStandardiserte mappingtabeller for Norsk laboratoriekodeverkMeldingsovervåkingEnklere og brukervennlige driftsløsningerLegemiddelbehandlingRapportering:Arbeidslister og rapporter for bruk i praksisPraksisprofilerIntegrasjon mot veiledere og malerVertøy for legemiddelsamstemming

  Legemiddelsamstemming

  Når endringer i pasientens legemidler skjer på et annet nivå i helsevesenet, får fastlegen informasjonen tilsendt i fritekstformat. For fastlegen blir det derfor en stor manuell jobb å holde legemiddellisten (LIB) oppdatert. En grov beregning viser at fastlegen bruker mellom 1,5 og 3 timer per uke på dette arbeidet. Derfor blir ofte samstemming utsatt eller ikke gjort. Studier har vist at fastlegenes lister er feil i 40 – 90 % av tilfellene (2). Samstemmingsverktøyet vil gjøre denne jobben lettere for legen (3).

  Verktøy for samstemming av legemiddellisten mellom epikriser og EPJ har stått øverst på ønskelisten til norske fastleger. Verktøyet er nå klart til bruk i fastlegenes journalsystemer.

  Kom i gang med samstemmingsverktøyet

  I verktøyet kan legen sammenligne LIB i epikrisen med LIB i eget EPJ. Verktøyet stiller opp legemidler med samme virkestoff (ATC-kode) på samme linje og angir produktnavn, legemiddelform, styrke, dosering og bruksområde. Det gjør det raskt og enkelt for legen å legge til nye legemidler, justere doser og fjerne seponerte legemidler i henhold til epikrisen.

  En slik oppdatering bør likevel følges opp med legemiddelsamstemming i samtale med pasienten i neste konsultasjon. En virkelig legemiddelsamstemming er utført når lege og pasient sammen har gjennomgått LIB. Pasienten skal bekrefte, korrigere og supplere opplysningene, og den samstemte LIB skal dokumenteres i journalen. Legen skal dessuten skrive ut et nytt eksemplar av LIB til pasienten.

  Kom i gang:

  På nettsiden til Norsk forening for allmennmedisin finner du enkle instruksjonsvideoer om temaet: www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/EPJ-loftet/

  Referanse:
  1. EMA, press release 05.11.2015: Review concludes evidence does not support that HPV vaccines cause CRPS or POTS

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media