Kunngjøringer
25.08.2005
Landsstyret vedtok i 2004 å anbefale overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling at spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri skulle endres. Helse- og...
25.08.2005
Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, og basert på anbefaling fra Legeforeningens landsstyre, vedtatt å...
25.08.2005
De nye spesialistreglene forutsetter at tjenesten må være variert og dekke alle psykiatriske arbeidssituasjoner. Illustrasjon Øystein Førre Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av tilråding...
17.06.2004
Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) avholder sitt årsmøte fredag 27. august 2004, kl 1700, på Britannia Hotell i Trondheim. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på...
17.06.2004
I 2003 vedtok landsstyret å anbefale overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling at spesialistreglene i blodsykdommer og i psykiatri skulle endres. Helsedepartementet har...
23.10.2003
Høstmøte Norsk indremedisinsk forening arrangerer høstmøte torsdag 6. – lørdag 8. november på Radisson SAS Scandinavia Hotell, Oslo. Under møtet vil Norsk indremedisinsk forenings forskningspriser...
09.10.2003
Sentralstyret gjorde 28.8. 2003 følgende vedtak hva gjelder vurdering av om tjenesten til en lege under spesialisering kan attesteres tilfredsstillende utført: Arbeidsgiver har ansvaret for at leger...
25.09.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten/temalisten, som er et krav til spesialiteten endokrinologi og som skal...
25.09.2003
Det foreligger nå ny målbeskrivelse og gjennomføringsplan i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Sykehusavdelinger som tilbyr spesialistutdanning i dette faget har fått tilsendt to skriftlige eksemplarer...
11.09.2003
Tirsdag 23. september kl 12 til onsdag 24. september kl 17, Soria Moria hotell og konferansesenter Tirsdag 28. oktober, Legenes hus kl 9 Onsdag 19. november til søndag 23. november. Arbeidsmøte...