Ny målbeskrivelse i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Artikkel

Det foreligger nå ny målbeskrivelse og gjennomføringsplan i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Sykehusavdelinger som tilbyr spesialistutdanning i dette faget har fått tilsendt to skriftlige eksemplarer. Den oppdaterte versjon finnes på Legeforeningens nettsted www.legeforeningen.no, spesialistutdanning under lenken Utdanning og kurs. På samme sted finnes øvrige relevante utgivelser for spesialistutdanningen. Interesserte som ikke har tilgang til Internett, kan få tilsendt publikasjonene etter forespørsel til avdeling for spesialistutdanning i Legeforeningens sekretariat.

Anbefalte artikler