Endret sjekkliste/temaliste for grenspesialiteten endokrinologi

Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten/temalisten, som er et krav til spesialiteten endokrinologi og som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i endokrinologi, endres.

De nye kravene i sjekklisten i endokrinologi gjøres gjeldende fra 1.1. 2005. Det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå. Informasjoner om at sjekklisten/temalisten i endokrinologi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariatet v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler