Kort kasuistikk
31.03.2020
En kvinne med akutte magesmerter ble innlagt med mistanke om kolecystitt. I tillegg til magesmerter hadde hun feberfølelse, oppkast, redusert matlyst og diaré. Hun hadde ingen luftveissymptomer, men...
30.03.2020
A young man was hospitalised with sudden onset paresis of the lower extremities, and spinal cord ischaemia was detected. Fibrocartilaginous embolism is most likely an underdiagnosed cause of spinal...
30.03.2020
En ung mann ble innlagt med plutselige lammelser i underekstremitetene og fikk påvist infarktforandringer i medulla. Fibrocartilaginøse embolier er en sannsynlig underdiagnostisert...
26.02.2020
Pregnancy and lactation-associated osteoporosis is a rare condition. We describe a young patient who sustained multiple vertebral fractures after lifting a light object. A primiparous woman in her...
17.02.2020
Svangerskaps- og laktasjonsassosiert osteoporose er en sjelden tilstand. Vi beskriver en ung pasient som etter et lite løft pådro seg flere ryggfrakturer. En kvinne i slutten av 20-årene fikk to uker...
20.01.2020
Abstinens som følge av GHB-bruk kan by på behandlingsutfordringer. En kvinne i 20-årene med kjent blandingsmisbruk av sentralstimulerende midler, opiater og gammahydroksybutyrat (GHB) utviklet...
07.01.2020
Kikuchi’s disease is characterised by swollen lymph glands in the neck plus fever. Here we describe the first case to be reported in Norway. Figure 1 Haematoxylin and eosin-stained section. The...
06.01.2020
Kikuchis sykdom kjennetegnes av halsglandelsvulst og feber. Vi beskriver her det første rapporterte tilfellet i Norge. Figur 1 Hematoksylin-eosin-farget snitt. Pilene peker på områder i lymfeknuten...
18.11.2019
An impaired olfactory sense may have a number of different causes. If anosmia is accompanied by absence of pubertal development, Kallman syndrome should be suspected. The diagnosis is made by means...
18.11.2019
Nedsatt luktesans kan ha mange forskjellige årsaker. Dersom anosmi foreligger sammen med manglende pubertetsutvikling, bør Kallmanns syndrom mistenkes. Diagnosen stilles med MR caput, da disse...