Kort kasuistikk
04.05.2020
Kataraktkirurgi gir som oftest varig, godt synsresultat. Imidlertid kan den kunstige linsen løsne etter noen år. Her presenteres en kasuistikk der denne komplikasjonen førte til subakutt synstap...
NO IMAGE
21.04.2020
Some COVID-19 patients deteriorate rapidly and seemingly without warning. This is also true for relatively young patients who were previously healthy or who had only minor underlying conditions. We...
20.04.2020
En tidligere frisk og velfungerende ung kvinne ble innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling med spørsmål om depressiv psykose. Det skulle vise seg at hun hadde et stort sarkom i venstre atrium. En kvinne...
NO IMAGE
17.04.2020
A woman in her late eighties was referred to Accident and Emergency because of acute functional decline with falls and increasing confusion. SARS-CoV-2 infection was confirmed 48 hours later. Many...
NO IMAGE
17.04.2020
A woman in her forties who was hospitalised after a three-week history of respiratory tract infection, developed severe acute respiratory distress syndrome. Nasopharyngeal swabs taken on days 1 and 3...
11.04.2020
En kvinne i 40-årene som ble innlagt etter tre ukers sykehistorie med luftveisinfeksjon, utviklet alvorlig akutt lungesviktsyndrom. Nasofarynksprøver tatt dag 1 og 3 etter innleggelse var negative...
11.04.2020
Enkelte covid-19-pasienter fallerer raskt og tilsynelatende uten forvarsel. Dette gjelder også relativt unge pasienter som er tidligere friske eller har beskjedne tilleggssykdommer. Vi...
09.04.2020
En kvinne i slutten av 80-årene ble henvist til legevakt på grunn av akutt funksjonssvikt med fall og økende forvirring. To døgn senere ble det påvist sars-CoV-2...
NO IMAGE
07.04.2020
A woman with acute abdominal pain was admitted to hospital with suspected cholecystitis. In addition to abdominal pain, she had vomiting, loss of appetite, diarrhoea and symptoms of pyrexia. She had...
NO IMAGE
05.04.2020
A married couple noticed that the wife lost her sense of smell and the husband his sense of taste a few days after being in close contact with a person with COVID-19. They had no other symptoms, but...