Noe å lære av
04.11.2019
Alvorlig sykdom hos spedbarn forekommer heldigvis sjelden i Norge i dag. Uspesifikke symptomer og funn hos denne pasientgruppen kan gjøre diagnostikken vanskelig, og en bred tankegang er avgjørende...
30.10.2019
A woman sought medical attention at the Accident and Emergency Department with trismus and facial muscle spasms, and a serious condition that rarely occurs in Norway was suspected. A woman in her...
30.10.2019
En kvinne oppsøkte legevakten med kjevesperre og muskelrykninger i ansiktet, og man mistenkte en alvorlig tilstand som sjelden forekommer i Norge. En kvinne i 50-årene oppsøkte legevakt grunnet...
21.10.2019
A man in his seventies presented with complex symptoms and disease manifestations involving multiple organ systems. The symptoms would prove to have a common origin in a rare disease. A previously...
21.10.2019
En mann i 70-årene ble utredet for sammensatte symptomer og sykdomsmanifestasjoner relatert til flere organsystemer. Plagene skulle vise seg å ha et felles utgangspunkt i en sjelden sykdom. En...
23.09.2019
A man in his 80s fell ill with fever, night sweats and weight loss while staying at his summer house in Spain. Two weeks after returning home, he was hospitalised with what was perceived as pneumonia...
23.09.2019
En mann i 80-årene ble syk med feber, nattesvette og vekttap under opphold i sitt sommerhus i Spania. To uker etter at han kom hjem, ble han innlagt med det som ble oppfattet som lungebetennelse. Han...
09.09.2019
Lumbago er en vanlig lidelse som i noen tilfeller kan være uttrykk for alvorlig bakenforliggende sykdom. En grundig anamnese er avgjørende for å kunne avdekke varselssymptomer. Vår pasient hadde...
20.08.2019
A young woman arrived at hospital after a new-onset seizure. Over the following months, she was hospitalised multiple times with serious neurological deficits, which turned out to be due to a...
19.08.2019
En ung kvinne innkom med førstegangs krampeanfall. De påfølgende månedene ble hun innlagt flere ganger på sykehus med alvorlige nevrologiske utfall, som viste seg å skyldes en relativt nylig...