Bokomtaler
10.11.2000
International Association for the Study of Pain holder verdenskongress hvert tredje år. Kongressen i Wien i 1999 var imponerende både med hensyn til kvalitet og omfang, og viste et forskningsfelt i...
10.11.2000
Målgruppe for denne boken er ifølge forfatterne ”primært allmennleger og utdanningskandidater i psykiatri. Også for psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre medarbeidere i psykiatrisk arbeid vil...
NO IMAGE
10.11.2000
Kari Martinsen har denne gangen skrevet en bok om grunnleggende betingelser for omsorg, klinisk sensitivitet og sykepleiens kall. Kari Martinsen er sykepleier, filosof og historiker og en av de mest...
10.11.2000
Dette er en lærebok i arbeids- og miljømedisin. I dette fagområdet finnes marginalt av lærebøker av denne typen på de skandinaviske språk, så dette er en bok vi trenger. Det er derfor grunn til å...
NO IMAGE
10.11.2000
Denne boken gir kortfattede råd og vink for ledere i sykehusavdelinger. Med bakgrunn som lege ser forfatteren Ewa Ness ledelse fra legers synsvinkel, selv om også andre som vil lede i sykehus kan ha...
NO IMAGE
10.11.2000
Denne boken bygger på en serie artikler tidligere publisert i British Medical Journal , og består av ti enkeltstående kapitler om etiologi, diagnostikk og behandling av hjertesvikt. Selv om boken er...
NO IMAGE
10.11.2000
Denne boken definerer faget sosialepidemiologi som handler om å studere hvordan sosiale faktorer henger sammen med helse, sykdom og dødelighet. Redaktørene gir i boken en samlet, systematisk og...
10.11.2000
På få år er de diagnostiske og terapeutiske mulighetene innen fagfeltet kardiologi blitt radikalt utvidet jf. dagens takling av koronarsykdom, arytmier og hjertesvikt. Utviklingen bygger på...
NO IMAGE
10.11.2000
Ullevål sykehus Boken har en så bred målgruppe at både en allmennpraktiker og en kirurg har fått den til anmeldelse Allmennpraktikeren Redaktørene av boken henvender seg til allmennpraktikeren med et...
20.10.2000
Bokens hensikt er å gi en oppdatert oversikt over ulike rusmidler. Intensjonen er således at den kan brukes som en fagbok for alle som er opptatt av rus, rusmidler og rusproblemer. Boken er skrevet...