Solide retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (1, 2).

  Retningslinjene er et resultat av flere års arbeid som har omfattet gjennomgang av tilgjengelig litteratur og egne metaanalyser. Disse metaanalysene støtter bruken av statiner i primærprofylakse hos pasienter med økt risiko. Det samme gjør også en helt ny metaanalyse publisert i BMJ (3).

  Faggruppen som har utarbeidet retningslinjene er trygg på at anbefalingen er tuftet på solid vitenskapelig grunnlag. Retningslinjene presiserer at kolesterolsenkende medisiner skal gis til dem som har forhøyet risiko og som vil ha klar leveårsgevinst ved behandling. Personer med gjennomsnittlig eller lav risiko skal ikke tilbys medikamentell behandling. Alle skal imidlertid få råd om sunn livsstil, inkludert mosjon, kosthold og røykestopp.

  Vi er enige om at unødvendig sykeliggjøring ikke er bra, men vi tror faktisk retningslinjene vil føre til det motsatte: Personer med høy risiko vil føle seg tryggere når de vet at de får behandling som effektivt forebygger alvorlig sykdom.

  Tor Ole Kjellevands synspunkter bør ikke få gjennomslag – verken hos leger, pasienter eller i opinionen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media