Sverre E. Kjeldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

og

Hjertemedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål 

Han har bidratt med idé, design, tolkning av data og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Sverre E. Kjeldsen er dr.med., seksjonsoverlege og professor.

Artikler av Sverre E. Kjeldsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media