Tor Ole Klemsdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Preventiv kardiologi

Oslo universitetssykehus, Aker

Han har bidratt med grundige diskusjoner om temaet, utforming samt revisjon av manus, lesing og kommentering og har godkjent innsendte manusversjon.

Tor Ole Klemsdal (f. 1958) er spesialist i indremedisin og i kardiologi, overlege og seksjonsleder. Han har deltatt i Helsedirektoratets faggruppe for forebygging av makrovaskulære komplikasjoner ved diabetes, og har hatt et 20 % engasjement i Helsedirektoratet for arbeid med disse og andre retningslinjer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt forelesningshonorarer fra MSD Norge, Astra Zeneca, BMS-Squibb Norway, Novartis Norge og Sanofi-Aventis Norge.

Artikler av Tor Ole Klemsdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media