Eivind Meland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Eivind Meland er professor emeritus ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og fastlegevikar. Han har forsket på motivasjon for livsstilsendringer i mange år og interessert seg for fagetiske spørsmål knyttet til klinisk veiledningspraksis.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Eivind Meland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media