Serena Tonstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for preventiv kardiologi

Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med idé, utforming, tolkning av data, litteratursøk og utarbeiding/revisjon og har godkjent innsendte manusversjon.

Serena Tonstad er overlege ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, ved OUS.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt honorar fra AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Novo-Nordisk og MSD.

Artikler av Serena Tonstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media