Serena Tonstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Serena Tonstad

Jarle Jortveit, Anete Kaldal, Serena Tonstad
06.03.2018
The prevalence of diabetes in Norway is estimated at 4.7 % ( 1 ). It is thought that more than 60 % of all patients with type 2 diabetes will develop cardiovascular disease, and this is the main...
Jarle Jortveit, Anete Kaldal, Serena Tonstad
05.03.2018
Forekomsten av diabetes i Norge er estimert til 4,7 % ( 1 ). Man regner med at over 60 % av alle med type 2-diabetes utvikler kardiovaskulær sykdom, og slik sykdom er viktigste dødsårsak hos personer...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
16.10.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8 I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre. Dette er korrekt på...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
01.09.2017
New national guidelines for the prevention of cardiovascular disease include a novel algorithm that calculates the risk of cardiovascular events and death. The guidelines contain updated...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
23.08.2017
Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død. I retningslinjen presenteres...
Serena Tonstad
10.01.2017
I 2015 fikk over 530 000 mennesker resept på statiner i Norge. Bivirkninger fra muskel-skjelett-systemet og mindre spesifikke bivirkninger rapporteres ofte. Omfanget står i kontrast til observasjoner...
Serena Tonstad, Tine Sundfør, Eli Anne Myrvoll
04.01.2007
Det er i dag bred internasjonal enighet om at kirurgiske inngrep som behandling av fedme kan vurderes når pasienten har kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m², eller BMI over 35 kg/m² samt medisinske...
Lise Katrine Halvorsen, Serena Tonstad
23.10.2008
I 1998 definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) begrepet metabolsk syndrom ( 2 ). Man estimerer prevalensen av metabolsk syndrom til å være 20 – 40 % blant befolkningen i verdens industrialiserte...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
27.08.2009
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Ingar Holme, Anne Johanne Søgaard, Per G. Lund- Larsen, Serena Tonstad, Lise Lund Håheim
07.09.2006
Det er over 40 år siden det ble kjent at røyking forkorter levetiden og gir omfattende helseskader ( 1 ). Andre modifiserbare helsevaner, som kosthold og fysisk aktivitet, har en klar sammenheng med...
Serena Tonstad
02.11.2006
Foto Corbis/SCANPIX Er det farlig å steke i olje? Skal man heller velge smør? Bør man bruke kaldpresset olje? Er det miljøgifter i tran? Beskytter omega-3-fiskeolje mot sykdom? Vi trenger noen få...
Mette Svendsen, Serena Tonstad
21.09.2006
Arsky, Gunn Helene Helgefri slanking Dietten som gir deg helgen fri. 144 s, tab, ill. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 299 ISBN 82- 02-25639 -9 Forfatteren henvender seg direkte til personen som ønsker...
Serena Tonstad, Mette Svendsen
22.06.2006
Paulún, Fredrik Fettforbrenning Alt du trenger å vite. Komplett fettforbrenningsprogram. 192 s, tab, ill. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 299 ISBN 82-02-25851-0 Her er kostholds- og...
Serena Tonstad
06.04.2006
Bredesen, Atle 101 måter å slutte å røyke på 239 s. Oslo: Cappelen, 2005. Pris NOK 199 ISBN 82-02-24645-8 For prisen av tre sigarettpakker får leseren en underholdende beskrivelse av 101 måter å...
Tor Ole Klemsdal, Serena Tonstad, Ingvar Hjermann
18.03.2004
Hjerte- og karsykdommer er fortsatt den hyppigste årsaken til sykdom og død i de vestlige land ( 1 , 2 ). I tillegg til faren for for tidlig død, kan forekomst av symptomgivende koronarsykdom og...
Ingar Holme, Serena Tonstad
22.01.2004
Store forsøk har vist at kolesterolreduserende statiner gir vesentlig reduksjon i forekomsten av hjerte- og karsykdom blant høyrisikoindivider. De fleste forsøkene har hatt få deltakere over 70 år...
Serena Tonstad
05.02.2004
Leger og annet helsepersonell behandler i dag flere pasienter med sykdommer og plager relatert til helseskadelig fedme. Utfordringen er å møte disse pasientene med forståelse for årsakene til at man...
Serena Tonstad
03.06.2004
En undersøkelse i Oslo viser både underforbruk og overforbruk av statiner. Behandling med statiner anbefales for personer med etablert aterosklerotisk sykdom eller multiple risikofaktorer for hjerte...
Ingar Holme, Serena Tonstad, Ingvar Hjermann
02.12.2004
I 1980 besluttet Oslo kommune at alle personer som fylte 40 år i kalenderåret, skulle inviteres til å delta i screening for risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Bakgrunnen for beslutningen var...
Ingrid Os, Serena Tonstad
10.08.2002
Faksimile fra Dagbladet 11.7. 2002 I Tidsskriftet nr. 16/02 skrev Else Høibraaten en omfattende og fin oversikt om hormonbehandling i overgangsalder og hjerte- og karsykdom (1). Etter at den...