Statiner og industrien

Tor Ole Kjellevand Om forfatteren

Forfatterne av retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdommer viser i Tidsskriftet nr. 16/2009 (1) til en ny studie publisert i BMJ (2) for å rettferdiggjøre bruken av statiner som primærprofylase.

Det er interessant at studien de refererer til i innledningen, fastslår at man i tidligere studier ikke sikkert har vist at primærprofylakse har effekt (2). De skriver også at de fleste metaanalyser har mislyktes i å få et sikkert svar på dette spørsmålet. Dette er i og for seg interessant, da det viser at forfatterne av denne nye metaanalysen tydeligvis ikke er enige med det norske «ekspertpanelet». De nye retningslinjene ble jo skrevet lenge før denne siste metaanalysen ble publisert.

Av de 1 230 studier som man fant ved å søke i medisinske databaser, valgte man ut kun ti. Av disse ti studiene var ni sponset av statinindustrien, og i den som ikke var direkte sponset av industrien (ALLHAT), var de økonomiske båndene til statinindustrien sterke hos mange av forskerne.

Store kardiovaskulære studier som er sponset av industrien har oftere positive resultater enn dem som er sponset av ikke-profittorganisasjoner (3). Studien som viste dette ble naturlig nok ikke sponset av industrien. Skal vi absolutt «behandle» bør vi heller bruke et supplement av vitaminer (3). Dette viste en svensk studie sponset av ikke-profittorganisasjoner for noen år siden (4).

Til slutt, forfatterne konkluderer i sitt brev til redaktøren at mine synspunkter ikke bør få gjennomslag – verken hos leger, pasienter eller i opinionen. I og med at mine synspunkter var at vi skulle forebygge med livsstilsendringer, synes jeg dette er et merkelig utsagn.

1

Madsen S, Gjelsvik B, Kjeldsen SE et al. Solide retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1660.

2

Brukts JJ,Yetgin T, Hoeks SE et al. The benefits of statins in people without established cardiovascular disease but with cardiovascular risk factors: meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2009; 338: b2376.

3

Ridker PM, Torres J. Reported outcomes in major cardiovascular clinical trials funded by for-profit and not-for-profit organizations: 2000–2005. JAMA 2006; 295: 2270–4.

4

Holmquist C, Larsson S, Wolk A et al. Multivitamin supplements are inversely associated with risk of myocardial infarction in men and women – Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP) J Nutr 2003; 133: 2650–4.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler