Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Martine Rostadmo

Leder

Kommentarer

Pål Gjerden
Lars Slørdal
Helge Waal
Jørn Herik Vold
Svetlana Ondrasove Skurtveit

Rettelse

Øyvind Stople Sivertsen

Debatt

Marit Vidringstad
Torben Wisborg
Ingvild Agledahl
Eirik Tjønnfjord
Siri Øverstad
Saad Aballi
Waleed Ghanima

Kronikk

Arne Michael Taxt
Gunnveig Grødeland
Andreas Lind
Fredrik Müller

Fra andre tidsskrifter

Originalartikler

Wenche Nystad
Vidar Hjellvik
Inger Kristin Larsen
Inger Ariansen
Eyvind Helland
Knut Ivar Johansen
Johanne Gulbrandsen
Hanne Løvdal Gulseth
Helena Niemi Eide
Siri E. Håberg
Øystein Karlstad
Inger Johanne Bakken
Mathias Nyman
Ina Charlotte Molaug
Anne Marte Næss
Torvald Espeland
Jan Pål Loennechen
Ole Christian Mjølstad

Kort rapport

Klinisk oversikt

Hilde Fjeld
Kari Kjeldstadli
Martin Steinbakk

Noe å lære av

Kristine Marie Aarberg Lund
Martin Steinbakk

Kort kasuistikk

Øyvind Bruserud
Ingvild Øvstebø Engesæter
Karin Elisabeth Mjelle
Frode Kristensen
Øystein Wendelbo

Medisinen i bilder

Ann Elisabeth Ellingsen
Camilla Stapnes Bjørnsen

Medisin og tall

Fra laboratoriet

Gudrun Høiseth
Dag Helge Strand
Liliana Bachs

Intervju

Anne Kathrine Sebjørnsen

Essay

Legelivet

Frederik Emil Juul

Språkspalten

Sverre Myren-Svelstad
Terje Lohndal

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Ph.d.-disputaser

Minneord

Anita Kanestrøm
Astri Lervik Larsen
Jon Birger Haug
Jetmund Ringstad
Tore Julsrud Berg
Jens Bollerslev
Kåre I. Birkeland
Kristian F. Hanssen
Bente Moen
Astrud Blystad
Karen Marie Moland
Thorkild Tylleskär
Paul Linnestad

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Grethe Veiåker Nilsen