Tellende e-læringskurs i covid-19-håndtering for leger

Linda Ophaug Om forfatteren
Artikkel

Målgruppen for kurset er allmennleger og sykehjemsleger. I tillegg vil kurset også være nyttig for leger med smittevernoppgaver, som kommuneoverleger.

RELEVANT KURS: Laboratorieprøver har en sentral rolle i helsetjenestens håndtering av covid-19-pandemien. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Det er Noklus som tilbyr e-læringskurset. Noklus står for Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, og arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge. Legeforeningen var i 1992 med på å etablere Noklus, sammen med KS og Helse- og omsorgsdepartementet.

Laboratorieprøver har en sentral rolle i helsetjenestens håndtering av covid-19-pandemien, og det ble derfor en prioritert oppgave for Noklus å kunne tilby dette kurset. I helsetjenesten tas det nå daglig et stort antall prøver for Covid-19. Opplæring kan sikre korrekt prøvetaking, prøvebehandling og tolkning.

Alders- og sykehjemsmedisin

Overlege Svein Ivar Fylkesnes i Noklus har ledet arbeidet med e-læringskurset. Han er svært fornøyd med at kurset nå er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin. Leger som gjennomfører kurset vil i tillegg til oppdatert kunnskap om laboratorieprøver ved covid-19, også få tellende kurs til spesialiteten allmennmedisin.

Kurset er også søkt godkjent som to timers valgfritt kurs til kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Ingen kursavgift

Kurset er både teoretisk og praktisk, der deltakeren først blir presentert for fagstoff om ulike tester for covid-19. Deretter får han eller hun teste ut kunnskapen i øvelser basert på pasienthistorier. Målgruppe for kurset er først og fremst allmennleger og sykehjemsleger. I tillegg vil kurset også være nyttig for leger med smittevernoppgaver, som kommuneoverleger. Kurset er uten kursavgift for deltakeren.

Kurset ligger på «Min side» på noklus.no, og man må logge inn med brukernavn og passord. Alle Noklus sine deltakere har fått tildelt brukernavn og passord til sin virksomhet. Er du usikker på hva virksomhetens passord er, kontakt den som er laboratorieansvarlig hos dere. Noklus jobber nå også med et nytt e-læringskurs om covid-19, der målgruppen er annet helsepersonell. Dette ferdigstilles i løpet av høsten.

Anbefalte artikler