Søk premiereguleringsfondet

Grethe Veiåker Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Fondet refunderer pensjonskostnader næringsdrivende leger har for tidligere ansatte med pensjon i kommunal tjenestepensjonsordning (KLP).

Årets søknadsfrist er fredag 16. oktober 2020.

Premiereguleringsfondet refunderer de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon. Dette er kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjoner for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i fellesordningen i KLP.

Refunderte 75 prosent

I 2019 ble det utbetalt cirka 2,6 millioner kroner i refusjon til næringsdrivende leger for regulering av oppsatte pensjoner og pensjoner under utbetaling, samt for engangspremier og avviklingstilskudd til sikringsordningen. Fondet hadde ikke tilstrekkelige midler til å dekke alle kostnadene som legeforetakene hadde søkt om

(kr 3,49 millioner). Premiereguleringsfondet refunderte 75 prosent av legeforetakenes kostnader.

Fondet gir ikke refusjon for sykepleiere. Pensjonsordningen for sykepleiere har et annet regelverk for regulering av pensjoner for tidligere medlemmer som ikke gir tilsvarende uheldige utslag for næringsdrivende leger. Fondet dekker heller ikke pensjonskostnader for helsepersonell som fortsatt arbeider for legen eller ved legeforetaket.

Du kan lese mer om premiereguleringsfondet og finne søknadsskjema på legeforeningen.no – skriv «premiereguleringsfondet» i søkefeltet på nettsiden.

Anbefalte artikler