Det bør hete St. Olav's University Hospital på engelsk

Sverre Myren-Svelstad, Terje Lohndal Om forfatterne
Artikkel

I 78 forskningsartikler ble det engelskspråklige navnet for St. Olavs hospital skrevet på 13 ulike måter. Det offisielle navnet ble ikke brukt i det hele tatt.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Navnet på St. Olavs hospital ble diskutert i Tidsskriftets språkspalte i 2017 (1, 2). Kort tid etter fattet sykehusledelsen vedtak om at ordet hospital fra da av skulle skrives med liten – og ikke stor – h, i tråd med vanlig normert skrivemåte. Det fulle navnet er St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim (3).

På engelsk er den offisielle skrivemåten St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital (3). Første ledd er altså tilsynelatende normert på norsk og andre ledd på engelsk. Når vi skal omtale sykehuset på engelsk, får vi et dilemma: Skal vi lydig bruke det offisielle navnet eller faktisk følge korrekt engelsk rettskrivning?

Skriftspråk har ulike konvensjoner for hvordan egennavn skal skrives. På norsk skrives normalt bare den første bokstaven i et egennavn med stor bokstav. Eksempelvis heter det Norges forskningsråd, ikke Norges Forskningsråd. Engelsk har andre konvensjoner. Der skrives alle innholdsord med stor forbokstav, slik at det engelske navnet blir The Research Council of Norway. Årsaken til denne variasjonen er i all hovedsak historisk, og det varierer også hvor strenge slike konvensjoner er innenfor et skriftspråk.

Det offisielle navnet brukes ikke

Vi har gått gjennom alle engelskspråklige publikasjoner fra 2018 ved klinikken der en av oss er ansatt. Sykehusnavnet ble skrevet på 13 ulike måter. Hvor mange ganger ble det offisielle navnet benyttet? Ingen. Men første ledd St. Olavs hospital ble brukt én gang alene og andre ledd Trondheim University Hospital én gang alene (tabell 1). Da vi også undersøkte publikasjonene fra 2019, lyktes vi å finne kun én oppføring fra samme klinikk der korrekt sykehusnavn ble benyttet.

Tabell 1

Engelske skrivemåter for St. Olavs hospital i 78 publikasjoner med forfattere fra Nevroklinikken ved St. Olavs hospital i 2018, begrenset til engelskspråklige publikasjoner som ble vurdert som tellende registreringer i Cristin. «St.» omfatter skrivemåte både med og uten bruk av punktum etter «St». Totalt 80 oppføringer (to av artiklene hadde to ulike skrivemåter for sykehusnavnet).

Skrivemåte

Antall oppføringer

St. Olavs Hospital

21

St. Olavs University Hospital

21

St. Olav’s University Hospital

9

St. Olav’s Hospital

8

St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital

7

St. Olav University Hospital

3

St. Olav’s Hospital, Trondheim University Hospital

3

University Hospital of Trondheim

3

St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospitals

1

St. Olavs Hospital HF, Trondheim University Hospital

1

St. Olavs hospital

1

St. Olavs University Hospital HF

1

Trondheim University Hospital

1

St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital

0

Årsakene til at det offisielle navnet på sykehuset ikke brukes, kan være flere. Noen forfattere er kanskje ikke kjent med at det fins et offisielt engelskspråklig navn. Ut fra egen erfaring er skrivemåten uansett et tilbakevendende tema når en engelskspråklig artikkel skal sendes inn. Direktøren ved sykehusets kommunikasjonsavdeling har formidlet at de stadig får henvendelser om bruk av apostrof og små eller store bokstaver (Marit Kvikne, personlig meddelelse). Årsaken til at vi ser så mange skrivemåter, kan være at det offisielle navnet oppleves nokså underlig.

Vår anbefaling

Hva bør så sykehuset hete på engelsk? Ut fra dagens navn ville den enkle løsningen være å legge til en apostrof og gjennomgående bruke store forbokstaver i første ledd. St. Olav’s Hospital, Trondheim University Hospital ville være grammatisk korrekt og en direkte oversettelse av det norske navnet. Det ville også passe med rådende normer for engelskspråklige navn.

Dette navnet framstår likevel som en pleonasme, trolig i enda større grad enn det norske navnet, siden ordet Hospital brukes to ganger. I publikasjoner er det ikke uvanlig at vi i tillegg angir stedsnavn, slik at sykehuset endatil blir hetende St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital, Trondheim.

Vi mener at sykehuset på engelsk bør hete St. Olav’s University Hospital. Det gir den korteste formen. Det burde uansett ikke være nødvendig å ha med stedsnavnet i sykehusnavnet.

Anbefalte artikler