Helse og trygghet først

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvis du spør Ola og Kari Normann om hva som er det viktigste for dem – hvilke av de store samfunnsområdene politikerne må prioritere foran alt annet i statsbudsjettet, så svarer de helse først.

  I en spørreundersøkelse fra Kantar, svarer nemlig 39 prosent av befolkningen at helse og omsorg må settes aller øverst. Vi har med all tydelighet sett at samfunnet stopper opp når helsetjenesten settes på strekk. Også når vi løfter blikket utover våre egne landegrenser, ser vi at land med et utbygd velferdssystem og en sterk offentlig helsetjeneste har stått best rustet til å møte de utfordringene som en slik pandemi bringer med seg.

  Lenge stod Legeforeningen alene i motvinden da vi hevdet at Norge ikke bruker nok penger på helse. Men i 2017 kom rapporten helseministeren selv hadde bestilt fra OECD. Den viste at Norge ikke bruker så mye av den store budsjettkaka på helse. Når vi sammenlikner oss med de landene som likner oss, ligger vi bare midt på treet.

  Det er på tide å sette helse og trygghet først, hvis vi skal bevare en sterk offentlig helsetjeneste som sikrer helsehjelp og trygghet for hele befolkningen, uavhengig av hvem du er eller hvor du bor. Pandemien har vist at vi ikke var godt nok forberedt og at Norges beredskap må styrkes. Fastlegeordningen er fortsatt under sterkt press, produktiviteten i sykehusene har lenge gått nedover fordi det ikke investeres nok, og leger får stadig mindre tid til pasientene. I tillegg vet vi at behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke kraftig i årene som kommer.

  Helsetjenesten må sees i sammenheng. Uten en velfungerende fastlegeordning, øker presset på spesialisthelsetjenesten. Uten tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten, øker presset på fastlegene. Under koronapandemien har fastlegene lettet presset på spesialisthelsetjenesten ved å kun henvise én prosent av alle pasienter videre til sykehus. En sømløs og effektiv helsetjeneste er avhengig av at det bevilges nok ressurser til å ivareta oppgavene.

  Legeforeningen mener at Norge må bruke mer ressurser på helse. Men det er også viktig at vi utnytter ressursene godt og effektivt. Da må vi sørge for at leger får gjøre det de er best på. Det må satses på brukervennlige IKT-løsninger, tjenlige sykehusbygg og rett kompetanse på rett plass. På den måten vil leger få mer tid til pasientbehandling, veksten i behov for nye legeårsverk vil avta og helsepersonellutviklingen blir mer bærekraftig.

  7. oktober legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2021. Legeforeningen mener i likhet med befolkningen at det er på tide med et takskifte, der styrking av helsetjenestene gis topp prioritet. God beredskap koster, men dårlig beredskap koster mer. Og helse og trygghet, det må komme først.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media