Ann Elisabeth Ellingsen, Camilla Stapnes Bjørnsen Om forfatterne
Artikkel

MR-bildet av venstre kne viser flekkvise forandringer med lavt T1-signal i benmargen.

En tidligere frisk kvinne i 70-årene kom til MR-undersøkelse av venstre kne på grunn av et halvt år med smerter i kneet, spesielt ved kneling og trappegang. MR-undersøkelsen viste en degenerativ meniskruptur, som sannsynligvis kunne forklare pasientens symptomer. I tillegg var det flekkvise forandringer i benmargen.

Små signalvariasjoner i benmargen er ikke et uvanlig funn, men i dette tilfellet var funnet mer uttalt enn normalt. Funnet var også til stede på øvrige MR-sekvenser og ga mistanke om at det kunne foreligge sykdom med affeksjon av benmargen. Pasienten ble henvist til fastlegen for videre utredning. CT-undersøkelse av brystkassen, buken og bekkenet med intravenøst kontrastmiddel viste forstørrede lymfeknuter i mesenteriet og leverhilum samt lett forstørret milt.

Pasienten ble henvist til hematolog. Benmargsbiopsi viste 30 % monoklonale plasmaceller (lambda-lettkjeder). I serum ble det påvist 32,8 mg/l (referanseområde 6,70–22,4 mg/l) frie kappa-lettkjeder og 1 170 mg/l (8,30–27,0 mg/l) frie lambda-lettkjeder, som er forenlig med myelomatose.

Pasienten fikk behandling med lenalidomid og deksametason med god partiell respons. Behandlingen måtte imidlertid avsluttes, da hun i forløpet fikk påvist annen sykdom, som hun døde av halvannet år etter at MR-bildet ble tatt.

Bifunn på radiologiske undersøkelser er ikke uvanlig, men de fleste er uten klinisk betydning. I noen tilfeller, som dette, er bifunnet alvorligere enn tilstanden som førte til undersøkelsen. Det er også tidligere rapportert om tilfeldig funn av hematologisk sykdom ved billeddiagnostikk (1).

Pasientens pårørende har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Artikkelen er fagfellevurdert.

Anbefalte artikler