Må vi gjøre alle feil på nytt?

Marit Vidringstad, Torben Wisborg, Ingvild Agledahl Om forfatterne
Artikkel

Nye sykehus bygges for små, selv om Sykehusbygg HF skal sikre at erfaringer blir overført.

Det nye akuttsykehuset som er under bygging i Hammerfest, blir for lite, har for få rom og for få pasientsenger. Grunnsteinen er lagt for et sykehus som blir nytt og moderne, men som ikke er rustet til å ivareta hverken Finnmarks befolkning eller de ansatte på den måten de fortjener.

En visjon som aldri ble noe av

Sykehusbygg er et helseforetak som ble opprettet i 2014 av de fire regionale helseforetakene. Det primære formålet med Sykehusbygg er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging (1).

I begynnelsen av planleggingsprosessen i Hammerfest var prosjektets visjon tydelig, og pasientbehandlingen var i fokus. Også de pårørende skulle ivaretas, med arealer som var egnet for besøk. Etter hvert som planleggingsarbeidet skred fram, har vi opplevd at samarbeidet med Sykehusbygg er blitt vanskeligere.

Gjennom fem år har fagfolk spilt inn bekymringer. I år rapporterte en arbeidsgruppe med sykehusets øverste ledelse og tillitsvalgte at det mangler hele 79 rom (2). Dette er rom utenom ordinære pasientrom og poliklinikkrom.

Hammerfest er dessverre ikke alene

På det nyåpnede Kirkenes sykehus var det opprinnelig planlagt med kun enkeltrom for pasientene. Etter innflytting viser det seg at pasientene ligger to og to på enerom (3). Rommene er så trange at den ytterste sengen må trilles ut først før man kan få ut den innerste sengen. Sykepleierne sitter nærmest oppå hverandre når de journalfører pasientdata, og i mangel på oppholdsrom plasserer pasientene stoler langs korridorene.

Studenter, sykepleiere og leger kommer til å stå i kø for å kunne bruke arbeidsstasjonene

Vi frykter korridorpasienter fra første stund etter åpning, som ved Sykehuset Østfold, Kalnes. Kalnes skulle ifølge helseminister Bent Høie bli et foregangssykehus som Norge kunne lære av, men i den nylig publiserte evalueringen uttaler sykehusets administrerende direktør, Hege Gjessing, at «de ansatte hadde rett hele tiden» (4). I 2017 var det registrert 3 800 korridorpasienter på Kalnes, i 2018 hele 4 500 korridorpasienter (5).

Hvor skal de ansatte jobbe?

Prosjektledelsen for nye Hammerfest sykehus og Sykehusbygg planlegger utstrakt bruk av kontorlandskap for leger og sykepleiere. Dette gjør det vanskelig å opprettholde taushetsplikten. Forskning har også vist at arbeid i kontorlandskap er ineffektivt og øker sykefraværet (6). Ikke minst er det ugunstig med tanke på nødvendige smittevernstiltak ved pandemier. Smitteutbrudd på små lokalsykehus som i Hammerfest medfører en langt større fare for at ordinær drift ikke kan opprettholdes enn ved større sykehus hvor man har flere medarbeidere å dra veksel på. På det meste denne våren var over 10 000 sykehusansatte i Norge i karantene (7).

Det er ikke alltid like lett å reise hjem til Kautokeino etter et dagkirurgisk inngrep på vinteren i Finnmark som det er å kjøre hjem fra Ullevål sykehus til huset sitt i Asker

På Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Campus Hammerfest, utdanner man sykepleiere, og gjennom Finnmarksmodellen tar medisinstudentene de to siste årene av utdanningen sin her i Hammerfest. Med den nåværende plassmangelen ved nye Hammerfest sykehus, blir det vanskelig også for studentene å finne arbeidsplasser i det nye bygget. Studenter, sykepleiere og leger kommer til å stå i kø for å kunne bruke arbeidsstasjonene. Dette burde bekymre universitetet.

Uheldige kutt og tåkelegging

Ett av argumentene for å kutte antall sengeplasser i det nye sykehuset er at flere pasienter skal benytte seg av pasienthotellet. Men pasienthotellkapasiteten er ikke økt i forhold til dagens kapasitet. Det er ikke alltid like lett å reise hjem til for eksempel Mehamn eller Kautokeino etter et dagkirurgisk inngrep på vinteren i Finnmark som det er å kjøre hjem fra Ullevål sykehus til huset sitt i Asker. Vi opplever at vi snakker for døve ører når vi forsøker å formidle dette.

I vinter ble ¾ av det nye sykehusets øverste etasje kuttet. Prosjektleder i Sykehusbygg uttalte til NRK 5. juli at det ikke er uvanlig at et prosjektert sykehusbygg endrer seg underveis: «Endringen kom på plass for å samle funksjonene» (8). Dette stemmer rett og slett ikke. Endringene ble gjort fordi man så at kostnadsrammen på prosjektet ikke ville dekke det arealbehovet som Sykehusbygg selv opprinnelig hadde estimert at det var behov for.

Hold ikke Finnmarks befolkning for narr

Kalnes og Kirkenes er skremmende eksempler på hva som skjer når man bygger for lite. Til tross for intensjonen med Sykehusbygg har økonomi stadig blitt siste premissleverandør.

Kalnes og Kirkenes er skremmende eksempler på hva som skjer når man bygger for lite

Helse Nords ledelse og styre må nå ta Helse- og omsorgsdepartementet på ordet når de sier: «Kalnes-rapporten bør få følger for planlegging av nye prosjekter og kan være grunnlag for endring i pågående prosjekter» (9).

På lang sikt er det billigst å bygge et stort nok sykehus med en gang. Utvidelser, nybygg og ombygging er fordyrende. Finnmarks befolkning fortjener et godt akuttsykehus. Det er på høy tid at man lytter til det fagfolk utvetydig har sagt i flere år. Alternativet er en ny, stygg evalueringsrapport – denne gangen over nye Hammerfest sykehus.

Anbefalte artikler