m2020/11
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Debatt
Kronikk

Færre vert gravide

Originalartikler
Kort rapport
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Fra laboratoriet
Intervju
Medisinsk etikk
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Jarl A. Kahn

Ivar Hørven

Tina Jakobsson

Bjørn Jan Lie

Kjell Johannes Nustad

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media