Nils Kristian Klev valgt til leder av varslingsutvalget

Tor Martin Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens nye varslingsutvalg hadde sitt første møte 15. juni. Utvalget skal håndtere alvorlige varslingssaker mot tillitsvalgte dersom det skulle oppstå.

– Ryddige og forsvarlige prosesser er avgjørende for at denne typen saker håndteres godt. Varslingsutvalget skal bidra til at det føles trygt å varsle i Legeforeningen, sier Nils Kristian Klev, nyvalgt leder av varslingsutvalget og leder i Allmennlegeforeningen.

I januar 2020 vedtok sentralstyret retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen. Retningslinjene gjelder varsling om trakassering. Bakgrunnen for både retningslinjene og utvalget er økt bevissthet om trakassering i kjølvannet av #metoo, og betydningen av at denne typen saker behandles på en god måte i medlemsorganisasjoner.

I tillegg til Nils Kristian Klev, sitter Kjersti Skantze (Norsk arbeidsmedisinsk forening), Anniken Riise Elnes (Yngre legers forening), Harald Bergan (Overlegeforeningen) og Legeforeningens generalsekretær Geir Riise i utvalget. Kari Risnes (Leger i vitenskapelige stillinger) møter som vara.

Anbefalte artikler