Velkommen til medisinstudiet!

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lederen av Norsk medisinstudentforening (Nmf), Håvard Ulsaker, skriver sin hilsen til alle nye medisinstudenter.

  ØNSKER VELKOMMEN: – Jeg er glad for at nettopp dere har valgt å studere medisin, skriver lederen av Norsk…
  ØNSKER VELKOMMEN: – Jeg er glad for at nettopp dere har valgt å studere medisin, skriver lederen av Norsk medisinstudentforening, Håvard Ulsaker. Foto: Legeforeningen

  Kjære nye medisinstudenter, velkommen til medisinstudiet. Dere har gjort et klokt valg. Gjennom seks år skal dere gjøre et dypdykk i det friske og syke mennesket. Dere vil lære om diagnostikk og behandling av alle vanlige, og en del sjeldne, sykdommer. I den andre enden står dere igjen med kompetanse og profesjonalitet til å redde liv og møte mennesker på sitt mest sårbare. Nyt reisen.

  I år har vi sett en eksepsjonell høy søkning til medisinstudiene i Norge. Opptakskravene er blant de høyeste i landet. Jeg er glad for at nettopp dere har valgt å studere medisin.

  Spesiell vår

  Spesiell vår

  De eldre medisinstudentene som nå kommer tilbake fra en velfortjent sommerferie, kan se tilbake på en spesiell vår. Den bar preg av Zoom-forelesninger, lite pasientnær undervisning, endrede praksisperioder og digitale hjemmeeksamener.

  Samtidig har vi fått et unikt innblikk i hvordan helsetjenesten håndterer en pandemi. Vi har sett på nært hold hvordan sykehusene og kommunehelsetjenesten på kort tid la om driften og gikk i beredskapsmodus. Vi har opplevd hvordan sykehusavdelinger ble stengt ned og omgjort til korona-senger. Vi har sett leger og annet helsepersonell ikle seg visir og smitteverndrakter, beredt til å ta imot smitteførende pasienter. Innsikten vi tar med oss er enestående. Få medisinstudenter før oss har opplevd noe lignende. Neste gang kan det være vi som står i førstelinjen.

  Åpen og nysgjerrig

  Åpen og nysgjerrig

  Jeg håper høsten blir annerledes. Jeg håper at vi kan møte hverandre igjen og få vende tilbake til pasientnær undervisning. Dette er på mange måter grunnmuren i utdanningen vår. Pasientmøtene gir uvurderlige knagger å henge det en leser i bøkene på. Vær åpen og nysgjerrig på hva pasientene forteller om sine liv og sine sykdommer. Det vil gi en rik og innholdsrik studiehverdag.

  Medstudentene er en annen nøkkelfaktor for en god studietid. Lær sammen, bistå hverandre og løft medstudenter frem. Samholdet og engasjementet medisinstudenter har utvist gjennom generasjoner, har gitt oss tallrike grupper og foreninger vi kan være aktive i. Jeg vil anbefale på det varmeste å engasjere seg i en av dem.

  Representerer alle medisinstudenter

  Representerer alle medisinstudenter

  For meg har engasjementet vært Norsk medisinstudentforening (Nmf). Jeg ble tillitsvalgt i lokallaget mitt på første studieår. Det var så givende at jeg er her ennå, fire år senere. Nmf er studentforeningen til Den norske legeforening. Vi representerer alle norske medisinstudenter, både i Norge og i utlandet. Vårt engasjement og arbeid favner bredt, fra arbeidsliv og grunnutdanning til folkehelse og global helse. Videre har vi mange gode medlemsfordeler, slik som markedsledende forsikring for både studenter innenlands og utenlands, sommerutveksling, journalkort og en rekke ulike faglige kurs og arrangementer.

  Hovedoppgaven til Nmf er å ivareta medisinstudentenes rettigheter og interesser. Det klarer vi best når vi står sammen. Derfor håper jeg at dere nye studenter vil melde dere inn i foreningen, slik som 90 prosent av studentene i Norge og 50 prosent av studentene i utlandet allerede har gjort. En høy medlemsoppslutning gjør at vi har anledning og ressurser til å arbeide med viktige saker for norske medisinstudenter også i årene som kommer.

  Velkommen til studiet, til Nmf og til Legeforeningen!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media