Kjell Johannes Nustad

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlege dr.med. Kjell Johannes Nustad døde 14. april, 80 år gammel.

  Kjell vokste opp i Meråker, tok examen artium i 1960 og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1967. Etter forskningsopphold ved Rikshospitalet og National Institutes of Health i USA, ble han i 1973 ansatt ved Sentrallaboratoriet på Radiumhospitalet, hvor han brukte sine rike evner helt frem til sin død. Han disputerte i 1974 og ble godkjent spesialist i klinisk kjemi i 1977.

  I 1970-årene ledet Kjell arbeidet med å etablere analyser for kreftmarkører i blodprøver basert på antistoffer, med stor entusiasme og grundighet. Dette ga laboratoriet en rekke egenutviklede antistoffer og analyser. Laboratoriet hadde landsfunksjon for disse i en årrekke. Kjell ledet flere internasjonale arbeidsgrupper som karakteriserte antistoffene, analysene og kreftmarkørene som ble benyttet i utredning og oppfølging av pasienter verden over. Flere av laboratoriets egne antistoffer viste seg å ha kommersiell interesse. De ble lisensiert til kommersielle analyseprodusenter og gir fortsatt inntekter til sykehuset gjennom Radiumhospitalets forskningsstiftelse.

  Omkring 1980 kom Ugelstad-kulene, professor John Ugelstads oppfinnelse av ørsmå plastkuler med ulike kjemiske egenskaper, som regnes som et av Norges viktigste bidrag til internasjonal medisin. Kjell etablerte tidlig et nært samarbeid med Ugelstad og ble raskt sentral i utviklingen av Ugelstad-kulene til medisinsk diagnostikk og behandling. Ved Sentrallaboratoriet ble kulene brukt i kreftmarkøranalyser gjennom mange år. Dette har bidratt vesentlig til analysekvaliteten.

  Kjell har satt dype spor etter seg ved sitt pågangsmot og sin entusiasme. Han oppfattet ethvert problem som en utfordring, med mulighet for nye oppdagelser. Det har resultert i flere doktorarbeider ved laboratoriet og har internasjonalt bidratt til bedre immunologisk analysekvalitet på mange medisinske områder.

  Hans behagelige vesen, hjelpsomhet og evne til å dele kunnskap og inspirere kolleger var enestående. Han har gitt oss et fantastisk grunnlag til å arbeide videre med. Gjennom de tre siste årene, hvor han har levd med en dødelig diagnose, har han imponert oss. Hans tro har vært en viktig støtte, og han var aktiv i Ullern menighet helt til det siste. Han har også gjennom alle år hentet glede og inspirasjon fra musikkens, litteraturens og teaterets verden.

  Vi føler med Astrid, ektefelle og kollega gjennom 53 år, og sønnene Kristian og Knut Gunnar, i tapet og sorgen. På vegne av alle som har jobbet med Kjell, og i dyp takknemlighet for årene vi har hatt ham som kollega og venn, lyser vi fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media