Les mer om

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Pasienter med alvorlig forløp av covid-19

  Pasienter med alvorlig forløp av covid-19

  Covid-19-pandemien stiller nye og store krav til vår eldreomsorg, smittevernberedskap og intensivmedisin. Eldre og skrøpelige kan smittes av helsepersonell uten symptomer, og de får ofte et alvorlig sykdomsforløp. Av 40 beboere med covid-19 ved tre sykehjem i Bergen hadde de fleste atypiske eller ingen symptomer ved diagnosetidspunktet. 26 av dem døde. Covid-19-pasienter med respirasjonssvikt kan ofte klare seg med ikke-invasiv ventilasjonsstøtte, slik erfaringer fra Haukeland universitetssjukehus viser. Ved Bærum sykehus trengte 49 av 73 covid-19-pasienter langvarig ventilasjonsstøtte, og 26 utviklet delir.

  Leder: De sårbares pandemi
  Leder: Når er ventilasjonsstøtte nødvendig?
  Leder: Bekymret og beredt
  Debatt: Norges mikrobiologiske utbruddsberedskap er truet
  Originalartikkel: Utbrudd av covid-19 ved tre sykehjem i Bergen
  Originalartikkel: Ventilasjonsstøtte for hypoksemiske intensivpasienter med covid-19
   

  Barn, psykiatri og legevakt under covid-19-pandemien

  Barn, psykiatri og legevakt under covid-19-pandemien

  De fleste barn som smittes med sars-CoV-2-viruset, har ingen, få eller milde symptomer. I sjeldne tilfeller kan likevel barn utvikle alvorlig multiorganinflammasjon med behov for intensivbehandling.

  Antall henvendelser til psykiatrisk legevakt i Oslo gikk kraftig ned i første fase av covid-19-pandemien sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. En gjennomgang av elektroniske regningskort fra legevaktleger viser at bruken av uspesifikke diagnosekoder på legevakt er økende, noe som svekker bruken av slike data som grunnlag for overvåking av folkehelsen.

  Originalartikkel: Sars-CoV-2 hos barn og ungdom i Norge: påvist smitte, sykehusinnleggelser og underliggende tilstander
  Kort rapport: Henvendelser til psykiatrisk legevakt i første fase av covid-19-pandemien
  Kort kasuistikk: Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn

  Velkommen til nye kolleger

  Velkommen til nye kolleger

  Covid-19-pandemien har endret medisinsk utdanning. Forelesninger foregår nå uten unntak digitalt på nett. Klinisk smågruppeundervisning hemmes av strenge smittevernregler. Nye undervisningsmetoder prøves ut, bl.a. simuleringstrening. Medisinstudenter møter på mange måter et annet studium enn for bare få år siden. Kravet til omstilling og håndtering av usikkerhet er større enn noensinne. I Tidsskriftet reflekterer noen leger over sine erfaringer fra studietiden og senere.

  Fra redaktøren: Skjulte skatter
  Kronikk: Simulering som læringsmetode
  Kort kasuistikk: Antistoffrespons hos en familie med covid-19
  Legelivet: Gjør livserfaring oss til bedre leger?
  Aktuelt i foreningen: Min studietid: Fire leger forteller
  Aktuelt i foreningen: Velkommen til medisinstudiet!

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media