Medisinstudentene har innflytelse i Legeforeningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  August kommer med fuktige kvelder og klar luft – og en forsmak på høsten. Vi har allerede fått erfare hvordan vi i månedene som kommer skal leve sammen med et smittsomt virus. Det vil kreve klokskap, utholdenhet og raushet. Og det vil fortsatt kreve høy innsats.

  Spenning og forventning er også knyttet til studiestart. Det blir viktig å balansere smitterisiko med kvalitet i undervisningen og gode pasientmøter. Koronapandemien har endret mye, både i arbeidslivet generelt og i helsetjenesten. Det er gledelig å se at det også fører til at mange ønsker seg inn i legeyrket. Dere som har kommet inn på medisinstudiet i år har jobbet hardt og lenge for å klare kravene, og noen av dere reiser langt av sted for å oppfylle drømmen. Nå åpner dere døra til akademia og et stort faglig fellesskap.

  Legeforeningen har i flere år jobbet målrettet for å rekruttere alle studenter inn i foreningen ved studiestart. Vi har utviklet gode tilbud til studentene og en klar politikk for å fremme studentenes kår. Det viktigste de siste årene har vært kravet om 200 flere LIS1. Vi fikk gjennomslag for 39 nye stillinger i statsbudsjettet for 2020. Dette var et viktig gjennombrudd. Antall LIS1-stillinger har stått helt stille i mange år. I år fikk vi en ytterligere økning med 100 flere stillinger, som et koronatiltak. Det skal vi kjempe med nebb og klør for å gjøre permanent. Koronapandemien har vist med all tydelighet at vi må øke kapasiteten i helsetjenesten. Da kan ikke nyutdannede leger stå i kø for å få startet sin yrkeskarriere.

  Legeforeningen jobber også med oppfølgingen av Grimstadutvalgets rapport, som anbefalte at Norge utdanner 80 prosent av legene vi har behov for. I dag må halvparten av medisinstudentene reise utenlands for å utdanne seg til leger. Det er ikke bærekraftig.

  Norsk medisinerstudentforening (Nmf) deltar i de ulike forhandlingsutvalgene og fremmer krav til tariffavtalene på vegne av studenter med og uten lisens. Som studentmedlem i Legeforeningen, får du i tillegg til Tidsskriftet gode bank- og forsikringstilbud og ulike rabatter. Du kan også få bistand fra jus- og arbeidslivsavdelingen i foreningen, ulike utvekslingsprogrammer og stipendordninger.

  Fordi våren ble så annerledes, er denne høsten fylt med forhandlinger på alle områder. Alles øyne er rettet mot 21. august, som er fristen for frontfaget. I Norge forhandler konkurranseutsatt sektor – frontfaget – først. Frontfaget skal gi en norm over tid, ikke et absolutt tak i den enkelte forhandling. Det er derfor ingen automatikk i at vi skal følge frontfaget. Legeforeningen er godt forberedt på å ivareta våre medlemmers interesser når høstens forhandlinger setter i gang.

  Sommeren har forhåpentligvis gitt gode opplevelser og et påfyll av energi. Det trenger vi, for høsten blir både hektisk og alvorsfylt. Her som i livet ellers; det er gjennom fellesskapet vi blir sterkest. Jeg ønsker dere som er nye studenter velkommen inn i foreningen – og til et sterkt og godt faglig fellesskap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media