Gir blodtrykksreduksjon mindre demens?

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Behandling av høyt blodtrykk reduserer risikoen for utvikling av demens og kognitiv svikt, viser en ny metaanalyse.

Illustrasjonsfoto: sankalpmaya / iStock

Antall personer med demens øker, og flere studier har vist en sammenheng med høyt blodtrykk. I en nylig publisert metaanalyse som omfattet 12 randomiserte studier om blodtrykksbehandling med til sammen over 90 000 personer, fikk kontrollgruppene enten placebo eller en annen type blodtrykksmedisin eller hadde et høyere måltrykk (1). Etter i snitt rundt fire år var risikoen for demens eller kognitiv svikt i de to gruppene henholdsvis 7,0 % og 7,5 %, dvs. en oddsratio på 0,93 (95 % KI 0,88–0,98) og en absolutt risikoreduksjon på 0,39 % (KI 0,09–0,68).

– Disse funnene er ikke overraskende, selv om studier har vist motstridende resultater, sier Geir Selbæk, som er professor ved Universitetet i Oslo og forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

– Sammenhengen mellom høyt blodtrykk midt i livet og økt risiko for demens har vært klar lenge, men det har vært vanskelig å vise at blodtrykksbehandling senker risikoen, sier Selbæk. Han påpeker at norske fagmiljøer har mye oppmerksomhet rettet mot sammenhengen mellom blodtrykk og demens, og understreker at blodtrykket bør følges tett hos eldre.

– Årsaken til at høyt blodtrykk gir økt risiko for å utvikle demens, er sammensatt og ikke fullt ut forstått. Negativ virkning på sirkulasjonen, småkarsykdom i hjernen, forstyrret blod-hjerne-barriere og økt risiko for nedsatt perfusjon i hjernen på grunn av hjertesvikt er mulige forklaringer, sier Selbæk.

Anbefalte artikler