Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Odd Terje Brustugun
Therese Ovesen

Kommentarer

Ragnar Stien
Yndis Staalesen Strumse

Debatt

Kjell Erik Strømskag
Rigmor Opstad
Johan Kippervik
Tone Selmer-Olsen
Elisabeth B. Magnussen
Tone Shetelig Løvvik
Anne-Tove Brenne
Arve Nordbø
Siri Steine
Anne Fasting
Maren Anne Berglund
Endre Røynstrand
Nina E. Hjorth
Karl O. Nakken
Morten I. Lossius
Chandra Sekhar Devulapalli

Kronikk

Marte Helene Bjørk
Thorsten Alfons Gerstner
Erik Taubøll

Fra andre tidsskrifter

Originalartikkel

Håkon Ihle-Hansen
Trygve Berge
Anders Tveita
Else Johanne Rønning
Per Erik Ernø
Elizabeth Lyster Andersen
Christian Hjorth Wang
Arnljot Tveit
Marius Myrstad

Kort rapport

Jenny Bjørnstad
Johan Ræder

Klinisk oversikt

Mats Døving
Trude Handal
Pål Galteland
Tom Mala
Dag Tidemand Førland
Hildegunn Høberg Vetti
Caroline Ursin Skagemo
Hans Olaf Johannessen
Egil Johnson

Kort kasuistikk

Hilde Bastøe Sellevoll
Usman Saeed
Victoria Solveig Young
Gunnar Sandbæk
Karsten Gundersen
Tom Mala
Bjørn Erik Neerland
Andrea Dobloug
Kristin Grotle Nore
Espen Eliasson Mikaelsen
Arve Halsen
Marc Vali Ahmed
William Ottestad
Mari Seim
Jens Otto Mæhlen
Olav Kristianslund
Marius Dalby
Liv Drolsum

Medisin og tall

Fra laboratoriet

Anne-Lise Bjørke-Monsen
Renate Renstrøm

Intervju

Martin Hotvedt

Legelivet

Alexander Wahl
Andreas Nydal

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen
Synne Lofstad

Anmeldelser

Thomas Mildestvedt
Ellen Heilmann Modalsli

Ph.d.-disputaser

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Samfunnspolitisk avdeling