Avtale med Virke om arbeidstidsordninger

Samfunnspolitisk avdeling Om forfatteren
Artikkel

Virke og Legeforeningen er enige om arbeidstidsordninger som kan benyttes under korona-pandemien for leger i private, ideelle sykehus. Avtalen tilsvarer den som er inngått med Spekter.

RYDDIG DIALOG: Avtalen balanserer fleksibilitet for sykehusene med forsvarlig arbeidsmiljø for legene. Illutrasjonsfoto: Colourbox

– Vi har hatt en ryddig dialog og blitt enige om en avtale lik den som ble fremforhandlet med Spekter. Avtalen balanserer fleksibilitet for sykehusene med forsvarlig arbeidsmiljø for legene, oppsummerer president Marit Hermansen.

Partene ble enige om avtalen onsdag 25. mars. Legeforeningen ser at de private, ideelle sykehusene har tilsvarende behov for fleksibilitet i planlegging av arbeidstid som helseforetakene i en krevende unntakssituasjon.

Avtalen omfatter en rekke private ideelle sykehus, som Diakonhjemmet Sykehus, Haraldsplass diakonale sykehus og Betanien. Avtalen kan leses i sin helhet på legeforeningen.no

Anbefalte artikler