Forside nr. 7/2020

Artikkel

Illustrasjon © Mari Kanstad Johnsen

Hvem er smittet av sars-CoV-2? Det er ikke så enkelt å vite. De som blir syke, har gjerne uspesifikke symptomer. Feber, hodepine, sår hals og hoste kan like gjerne være tegn på annen luftveisinfeksjon. Noen har helt andre presenterende symptomer, som magesmerter, kvalme og oppkast. Eldre pasienter kan få akutt funksjonssvikt. Tap av luktesans kan være eneste symptom. Covid-19 kan også gi stille hypoksemi, som kan være fatalt og er lett å overse. Også ved negativ nasofarynksprøve kan det være covid-19. Alt dette er illustrert i fem korte kasuistikker i dette nummeret. Vi er glade for at travle klinikere har delt dem med oss og med verden. Forsiden er tegnet av Mari Kanstad Johnsen. Flere av hennes arbeider kan du finne her: marikajo.com

Anbefalte artikler