Les mer om

Artikkel

De første covid-19-pasientene ved et norsk lokalsykehus

Fra 9. til 31. mars ble 42 pasienter med covid-19 innlagt ved Bærum sykehus. 28 pasienter var menn og median alder 72,5 år. De vanligste symptomene var feber, redusert allmenntilstand, dyspné og hoste. Minst ni pasienter fikk et svært alvorlig sykdomsforløp. Med mulig unntak for NEWS2-skår var vanlig brukte kliniske skåringsverktøy lite egnet til å identifisere pasienter med høy risiko for alvorlig forløp. Artikkelen, som ble mottatt 2. april og fagfellevurdert, revidert og publisert på nett i løpet av syv dager, gir verdifull kunnskap om symptomer, funn og sykdomsforløp hos pasienter som innlegges med covid-19 på norske sykehus.

Originalartikkel: Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus

Koronapandemien endrer helsevesenet

Driften ved alle norske sykehus er lagt om. Covid-19-pasienter får god palliativ behandling, pleie og omsorg samtidig som personalet beskyttes mot smitte. Pårørendes behov må også ivaretas. Kreftpasienter som får immunterapi og cellegift, og pasienter som bruker biologiske legemidler, antas å være særlig utsatt ved smitte. Fødeavdelinger må ha beredskap for fødende med koronasmitte.

Hvordan er situasjonen i fattigere deler av verden? «Dersom pandemien rammer så hardt som vi nå har grunn til å frykte, er det fare for at Afrika igjen blir liggende med brukket rygg», skriver infeksjonslege Marius Trøseid, som nylig arbeidet ved et lokalsykehus i Tanzania.

Leder: Kreftbehandling og covid-19
Leder: Når covid-19 møter afrikansk helsevesen
Kommentar: Samtykke og forskning på covid-19
Debattartikkel: Pårørende til pasienter med covid-19 trenger oss
Debattartikkel: Pandemiberedskap på en fødeavdeling
Debattartikkel: Kronisk inflammatorisk tarmsykdom og covid-19
Debattartikkel: Palliativ behandling av pasienter med covid-19
 

Kryssimmunitet og antistoffer mot koronavirus

Det nye koronaviruset sars-CoV-2 rammer noen hardt, mens de fleste av oss synes å være beskyttet mot smitte og utvikler kun milde eller ingen symptomer. Kan antistoffer og T-celler mot sesongkoronavirus, altså en kryssimmunitet, helt eller delvis forklare denne observasjonen? Kan beskyttende antistoffer fra personer med gjennomgått covid-19-sykdom brukes til å behandle alvorlig syke covid-19-pasienter?

Kronikk: Koronaviruset – kryssimmunitet, flokkimmunitet og vaksineutvikling

Anbefalte artikler