– Stolte av medisinstudentene

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Et stort ønske om å bidra i helsevesenet, usikkerhet rundt eksamen og utenlandsforbud, er noe av det som preger medisinstudenter i Norge og utlandet under korona-pandemien.

MANGE HENVENDELSER: Håvard Ulsaker og Xenia Cappelen, henholdsvis leder og nestleder i Norsk medisinstudentforening, forteller at de har mottatt utallige henvendelser fra medisinstudenter som ønsker å bidra under korona-pandemien. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen.

– Det er et spennende arbeid å være leder for medisinstudentene nå om dagen. Vi har fått utallige henvendelser fra studenter som ønsker å bidra i situasjonen vi står i, sier Håvard Ulsaker, leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Korona-pandemien preger norske medisinstudenter i stor grad. Håvard Ulsaker og Nmf-nestleder Xenia Cappelen, forteller at de er stolte over medisinstudentene som viser evne til å mobilisere ekstra, samtidig som de koordinerer egen studiehverdag.

– I tillegg har det vært flott å lede mange dyktige og engasjerte tillitsvalgte. Tillitsvalgte i lokallag, komiteer og nasjonalt styre har måttet ta raske og til tider vanskelige beslutninger. De har stilt opp og tatt utfordringer på strak arm. Det viser at vi har en organisasjon som fungerer godt og tillitsvalgte som gjør en ekstra innsats for medisinstudentene, sier Håvard og Xenia.

Viktig å balansere

Selv arbeider Håvard fulltid fra hjemmekontoret med Nmf, og har hatt mye å henge fingrene i den siste tiden. Xenia jobber deltid ved medisinsk intensiv på Stavanger Universitetssykehus. De ser at medisinstudenter er etterspurt arbeidskraft.

– Vi er glade for at vi får anledning til å bidra i klinikken. Samtidig kan det være utfordrende å balansere ekstraarbeid med studiet. De digitale undervisningsmetodene fungerer ikke optimalt enda, og vi venter fortsatt på mer informasjon angående eksamen. Vi vet at det blir eksamener dette semesteret og at vi må kunne pensum. Da må den enkelte student balansere jobb mot hensynet til eget studium, understreker de.

Håvard og Xenia forteller at de første dagene etter at de strenge korona-tiltakene ble satt i verk i Norge, var det mange medisinstudenter som lurte på hvordan de best kunne bidra i helsetjenesten.

– Vår anbefaling er at de som har en arbeidsgiver fra før av, bør stille seg disponibel for denne, og at man ellers bør følge med på stillingsutlysningene som kommer.

De har ikke inntrykk at studentene er redde for å bli smittet av korona, men Håvard legger til:

– Det er viktig å understreke at studentene må få tilstrekkelig opplæring i bruk av smittevernutstyr på arbeidsplassen.

Utenlandsstudenter og eksamen

Nmf har også fått mange henvendelser fra utenlandsstudentene, som er omfattet av utreiseforbudet for helsepersonell. Utreiseforbudet gjorde at mange fryktet at de ikke kunne dra tilbake til studiestedet sitt for å avlegge eksamen i vår.

– Der fikk Nmf og Legeforeningen gjennomslag hos Helsedirektoratet for en unntaksbestemmelse fra utreiseforbud for utenlandsstudenter som skal avlegge eksamen. Dette var gledelige nyheter. Det er viktig at de får anledning til å følge normal studieprogresjon, slik som studentene i Norge, sier Håvard.

Når dette nummeret av Tidsskriftet går i trykken, har enda ikke eksamensavviklingen for medisinstudentene i Norge blitt avklart. Håvard og Xenia understreker at det er viktig å få dette på plass så raskt som mulig ettersom eksamensperioden for mange medisinstudenter starter for fullt etter påske.

Nmf har også gjennomført sitt første digitale landsmøte etter at korona-restriksjonene kom.

– Det fungerte overraskende godt. Vi behandlet kun formalia, men sett i etterkant kunne vi nok gjennomført enkelte politiske diskusjoner også, sier de.

Preger fremtiden som leger

Ingen av dem er i tvil om at korona-pandemien kommer til å prege denne generasjonen medisinstudenter som fremtidige leger.

– Erfaringene vi får nå er verdifulle med tanke på framtidig pandemiberedskap. Vi lærer mye om smitteoppsporing, smittevern og beredskapsorganiseringen i helsetjenesten. Dette er kompetanse vi tar med oss inn i arbeidslivet.

– I tillegg har nok mange fått et mer bevisst forhold til å vurdere nødvendigheten av undersøkelser og å forebygge overbehandling i et helsevesen som allerede står i en krevende beredskapssituasjon, avslutter Håvard Ulsaker og Xenia Cappelen.

Anbefalte artikler