m2019/7
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentar
Debatt
Kronikk
Originalartikkel
Kort rapport
Klinisk oversikt

Praktisk håndtering av hodepine

Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisin og tall
Intervju
I tidligere tider
Medisin og kunst
Legelivet
Språkspalten
Anmeldelser
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Helge Nornes

Per Haavardsholm Finne

Finn Ørnulf Winther

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media