Les mer om

Artikkel

Snøscooterulykker i Nord-Norge

I 2013 og 2014 ble det registrert 7 dødsfall og 87 sykehusinnleggelser etter bruk av snøscooter og andre terrengkjøretøy i Nord-Norge, nesten halvparten av dem i Finnmark. Alle de omkomne var menn som ble skadet ved bruk av snøscooter. Dette viser data innhentet fra 6 politidistrikter og 11 sykehus med akuttfunksjon samt åpne internettkilder. Verken politi eller sykehus hadde full oversikt over antall skadede og omkomne. Vi trenger flere og mer pålitelige data om hvor, når og hvordan skader skjer for å forebygge skader.

Lederartikkel: Skadeforebygging gir bedre helse
Originalartikkel: Dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter i Nord-Norge i 2013–14

Rabdomyolyse etter intensiv trening

24 friske studenter som gjennomførte én intensiv treningsøkt, fikk kraftig stigning i sitt kreatinkinasenivå. Tre av dem tilfredsstilte kriteriene for rabdomyolyse, og graden av CK-stigning hadde sammenheng med den enkeltes treningsgrunnlag. Dette viser en studie gjennomført ved St. Olavs hospital. Resultatene tyder på at kraftig CK-stigning må anses som et normalfenomen. Bør personer med treningsindusert rabdomyolyse behandles annerledes enn pasienter med rabdomyolyse som har andre årsaker?

Kort rapport: Kraftig stigning i kreatinkinase etter intensiv trening

Hodepine i klinisk praksis

Hodepinesykdommer er en vanlig årsak til funksjonsnedsettelse og legesøkning. Migrene, spenningshodepine og hodepine som følge av overforbruk av legemidler er de vanligste formene for hodepine. Diagnosen er i stor grad basert på en god og strukturert anamnese. Tidlig igangsettelse av forebyggende tiltak kan hindre kronifisering. Pasienter med hyppig og behandlingsresistent hodepine eller kraftig hodepine med kort anfallsvarighet bør vurderes av nevrolog.

Klinisk oversikt: Praktisk håndtering av hodepine

Anbefalte artikler