Per Haavardsholm Finne

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En av det 20. århundres dyktigste og samtidig mest beskjedne norske barneleger døde 6.2.2019, 87 år gammel. Vår gode venn og kollega Per Haavardsholm Finne hadde store helseutfordringer i de siste årene, men likevel kjenner vi vemod ved hans bortgang.

  Per studerte medisin i Oslo og ble lege i 1957. Han ble spesialist i barnesykdommer i 1966 og forsvarte sin medisinske doktorgrad i 1968 med et arbeid om erytropoietin. I de fleste av sine 40 år som barnelege jobbet han for og med syke nyfødte, men han var også interessert i blodsykdommer og gjorde en stor innsats for barn med osteogenesis imperfecta. Hans akademiske karriere strakte seg over 30 år: Først var han dosent ved Haukeland universitetssjukehus i drøye 10 år, og fra 1983 og fram til han pensjonerte seg i 2001 var han professor og seksjonsoverlege ved Nyfødtseksjonen, Barneklinikken, Rikshospitalet. Også i de første årene etter oppnådd pensjonsalder var han faglig aktiv, både som nettdoktor på Doktor Online, på legevakt for barn, og med en vitenskapelig artikkel om diagnostikk av medfødt hoftefeil hos nyfødte.

  Han var glad i friluftsliv, og var ikke sjelden å se ombord i kajakken Perinatus, en gave fra takknemlige medarbeidere. Som mentor og inspirator var Per høyt skattet av både yngre og eldre kolleger. Hans kontordør var alltid åpen. Som medarbeidere opplevde vi at vi fikk handlingsrom og støtte for våre valg.

  Hans liste over vitenskapelige publikasjoner viser et bredt interessefelt, og han bidro til ny kunnskap både om blodsykdommer og om flere sider ved syke nyfødtes problemer, som infeksjoner, kuvøseblindhet og praktisk nyfødtmedisin. Hans viktigste bidrag til norsk nyfødtmedisin var likevel hans deltagelse i flere offentlige utredninger om omsorg for nyfødte i Norge, bl.a. offentlig utredning Perinatal omsorg i Norge fra 1984. Disse dannet et viktig grunnlag for organiseringen av norsk nyfødtmedisin. Medisinstudenter har hatt glede av læreboken Propedeutisk pediatri som Per overtok redaktøransvaret for etter Martin Seip. Han tok også initiativet til den systematiske registreringen av behandlingen av syke nyfødte som senere er utviklet til et svært viktig nasjonalt kvalitetsregister for nyfødtmedisinen. For hans store innsats fikk Per i 2002 Kongens Fortjenstmedalje i gull. Hans kolleger viste sin store respekt for ham da han i 2005 ble utnevnt til æresmedlem i Norsk barnelegeforening.

  Vi er mange som var glad i Per og vil huske ham som et godt og helstøpt menneske.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media