()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ivar R. Mæhle, Jarle Eknes, Gunnar Houge, red.

  Utviklingshemming

  Årsaker og konsekvenser. 2. utg. 288 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2018. Pris NOK 439

  ISBN 978-82-15-03087-6

  Dette er en liten bok om et stort tema, skrevet for klinikere med forbilledlig vekt på det pedagogiske. Utredning og diagnostikk av utviklingshemning er vanskelig å følge med på, især den genetiske del av feltet endrer seg tilsynelatende daglig. Bokens hoveddel kan ses på som en innføring for klinikere i anvendt genetikk.

  Boken er inndelt i 6 overordnede seksjoner og i alt 28 kortfattede enkeltartikler, og er utstyrt med en fyldig referanseliste og et detaljert stikkordregister. De seks seksjonene er kalt Innledende og overordnede tema, Genomiske tilstander, Genetiske tilstander, Miljøfaktorer, Tilleggsvansker og Epilog.

  Professor i genetikk Gunnar Houge har skrevet brorparten av innholdet. Han suppleres av den erfarne klinikeren Ivar R. Mæhle i kapitlene om genetiske tilstander. Kapitlene om tilleggsvansker er skrevet av velrenommerte fagfolk som gir kortfattede innføringer om de vanligste nevrologiske følgetilstandene ved cerebrale utviklingsforstyrrelser og utviklingshemning.

  Innledningskapitlet Ingen er perfekt! er skrevet fra et pasient- og brukerperspektiv, og medarbeidere fra Frambu kompetansesenter avslutter boken med Tre historier om å leve med en diagnose som innebærer utviklingshemming.

  Boken vil være svært nyttig lesning for leger som til daglig arbeider med utredning og diagnostikk innen barne- og voksenhabilitering, pediatere og nevrologer. Den er dessuten så bredt anlagt at alle yrkesgrupper som arbeider tverrfaglig med utviklingshemning, vil kunne lese den med stort utbytte. Utviklingshemming er velskrevet og meget lettlest, og anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media