Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Ragnhild Ørstavik

Kommentar

Henrik Vogt
Andreas Pahle
Tanja Kalchenko
Nina Cathrine Johansen
Ingvild Nordøy
Olav Lutro
Jørn-Åge Longva
Gry Kloumann Bekken
Hans Erling Simonsen

Debatt

Trond Trætteberg Serkland
Ilah Le Nygaard
Elena Kvan
Joachim Frost
Lena Aronsen
Sigrid Narum
Tormod Bjånes

Kronikk

Eirik Sundlisæter
Christine Tvedt

Fra andre tidsskrifter

Originalartikler

Anne Taraldsen Heldal
Svetlana Skurtveit
Philipp Paul Koren Lobmaier
John-Kåre Vederhus
Jørgen G. Bramness
Tom Mala
Hans-Olaf Johannessen
Dag Førland
Thor Harald Jacobsen
Egil Johnson

Oversiktsartikkel

Tor-Morten Kvam
Lowan H. Stewart
Ole A. Andreassen

Klinisk oversikt

Hilde Brunvold Bjærke
Therese Halvorsen Bjark
Thomas Berg

Noe å lære av

Thomas F. Næss-Andresen
Anniken Haslund
Anna Bjerre
Wolfgang Michael Eichstetter
Gunnar Uwe Walther Ebner

Medisinen i bilder

Elisabeth Schrumpf
Syed Mohammad Husain Rizvi

Medisin og tall

Intervju

Rune Skogheim

I tidligere tider

John Gunnar Mæland
Saima Naz Akhtar
Bjørn Hilt
Kirsten Kjellberg Osen
Alexander Wahl
Karin Isaksson Rø

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Julie Horgen Evensen
Odd Terje Brustugun
Kåre Birkeland

Ph.d.-disputaser

Minneord

Sverre Sand
Frode Jahnsen
Jan Erik Jakobsen
Eivind Thuve
Jan Erik Madsen
Øystein Mæland
Jan Ivar Pedersen
Steinar Aase
Kjell Erik Strømskag
Anne Lindstad
Elisabet Tønsberg
Ingebjørg Ulvestad
Inger-Johanne Aarseth
Rønnaug Åsgard
Svetlana Mitic
Tori Anne Røvik

Aktuelt i foreningen

Cecilie Risøe