Oppdatert om kreftsykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ellen Schlichting, Erik Wist, red.

  Kreftsykdommer

  En basisbok for helsepersonell. 5. utg. 484 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 769

  ISBN 978-82-05-51096-8

  Det er gått seks år siden forrige utgave av boken Kreftsykdommer. I denne perioden har det skjedd store endringer både innen diagnostikk og behandling av kreft, og en ny utgave er derfor kjærkommen. Som målgruppe nevnes både allmennleger og medisinstudenter. Om onkologi etter hvert blir et eget eksamensfag innen medisinutdanningen vil dette være en naturlig lærebok.

  Teksten er lettfattelig og oversiktlig delt opp i tre hoveddeler. Det er rikelig med figurer, tabeller og faktabokser. Et ønske til neste utgave er at stikkordsregisteret blir utvidet og gjennomarbeidet. Valget om å ha meget kortfattede referanselister, til dels uten referering i løpende tekst, kan også revurderes til neste utgave.

  Første del inneholder 17 generelle kapitler. I tidligere utgaver fant man her et kapittel om utprøvende behandling. Dette er nå dessverre utelatt, og i stedet har man fått blant annet kapittelet Energibalanse og kreft i tillegg til to andre kostholdsrelaterte kapitler. Mye informasjon repeteres i de ulike kapitlene, mens for eksempel stereotaksi og gammakniv-behandling ikke er nevnt i strålekapitlet. Det er heller ingen omtale av «kreft i allmennpraksis», eller om utredning og screening. Del 3 inneholder kapitler om pasientrettigheter, psykiske aspekter og alternativ medisin, mens kapitlet om seneffekter etter kreftbehandling finnes i del 1. Her ville utgivelsen tjent på en strammere redigering med færre delkapitler.

  Del 2 omhandler de spesifikke kreftsykdommene, og er gjennomgående meget godt og oversiktlig skrevet. De fleste sykdomsgrupper omtales over 15–20 sider, men det fremstår noe underlig at en stor sykdom som malignt melanom kun har fått tre sider. Denne omtalen skjemmes dessverre av påstanden om at moderne behandling av metastatisk melanom kun gjøres som utprøvende behandling, og immunterapi er i dette kapitlet ikke nevnt med et ord.

  Også i andre kapitler sees uoverensstemmelser om man sammenligner med de gjeldende handlingsprogram, noe som er vanskelig å unngå helt siden behandlingsalgoritmene endres nærmest fra måned til måned. Men en større grad av synkronisering kunne nok likevel vært ønskelig.

  Som en basisbok for helsepersonell fungerer boken godt, og så må man være oppmerksom på at det er de til enhver tid oppdaterte nasjonale handlingsprogram som er førende for utrednings- og behandlingsvalg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media