Har sedasjonsnivå betydning for postoperativt delirium?

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Lett sedasjonsnivå under operasjon gir lavere risiko for postoperativt delirium hos hoftebruddspasienter, men bare hos de friskeste, viser studie fra USA.

Illustrasjonsfoto: raycat/iStock

I en amerikansk studie ble 200 hoftebruddspasienter over 65 år randomisert til lett eller tungt sedasjonsnivå med propofol i tillegg til spinalanestesi (1). Postoperativt utviklet henholdsvis 34 % og 39 % i hver gruppe delirium innen 1–5 dager eller før utskrivning (p = 0,46). En forhåndsdefinert subgruppeanalyse blant pasienter med lite komorbiditet viste midlertid en signifikant økt risiko for postoperativt delirium ved tungt sedasjonsnivå (hasardratio 2,6; 95 % KI 1,1–4,9).

– Det er ikke overraskende at kun de sprekeste pasientene hadde en signifikant effekt av å endre på anestesiregimet, sier Leiv Otto Watne, som er postdoktorstipendiat og deliriumforsker ved Oslo universitetssykehus. – Disse pasientene har to sterke risikofaktorer for å utvikle delirium, nemlig det bruddgivende fallet og operasjonen. Det er viktig å gjøre det man kan for at operasjonen og resten av sykehusoppholdet blir så skånsomt som mulig, men for de mest skrøpelige pasientene er det ikke lett å forebygge delirium med ett enkelt tiltak. Ikke-farmakologiske tiltak er nok vel så viktig som valg av anestesiregime, sier Watne.

Anbefalte artikler