Har sedasjonsnivå betydning for postoperativt delirium?

Fra andre tidsskrifter Geriatri Ortopedisk kirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lett sedasjonsnivå under operasjon gir lavere risiko for postoperativt delirium hos hoftebruddspasienter, men bare hos de friskeste, viser studie fra USA.

  Illustrasjonsfoto: raycat/iStock
  Illustrasjonsfoto: raycat/iStock

  I en amerikansk studie ble 200 hoftebruddspasienter over 65 år randomisert til lett eller tungt sedasjonsnivå med propofol i tillegg til spinalanestesi (1). Postoperativt utviklet henholdsvis 34 % og 39 % i hver gruppe delirium innen 1–5 dager eller før utskrivning (p = 0,46). En forhåndsdefinert subgruppeanalyse blant pasienter med lite komorbiditet viste midlertid en signifikant økt risiko for postoperativt delirium ved tungt sedasjonsnivå (hasardratio 2,6; 95 % KI 1,1–4,9).

  – Det er ikke overraskende at kun de sprekeste pasientene hadde en signifikant effekt av å endre på anestesiregimet, sier Leiv Otto Watne, som er postdoktorstipendiat og deliriumforsker ved Oslo universitetssykehus. – Disse pasientene har to sterke risikofaktorer for å utvikle delirium, nemlig det bruddgivende fallet og operasjonen. Det er viktig å gjøre det man kan for at operasjonen og resten av sykehusoppholdet blir så skånsomt som mulig, men for de mest skrøpelige pasientene er det ikke lett å forebygge delirium med ett enkelt tiltak. Ikke-farmakologiske tiltak er nok vel så viktig som valg av anestesiregime, sier Watne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media