Regionutvalgene – en seriøs aktør som blir lyttet til

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er organisert med fire regionutvalg: Regionutvalg Nord, Midt-Norge, Sør-Øst og Vest. Utvalgene er opprettet som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i hver av de fire offentlige helseregionene og skal fungere som Legeforeningens representative organ overfor de regionale helseforetakene.

  BROBYGGERE: Regionutvalgene er viktige for å bygge bro mellom lokalforeningene og de regionale helseforetakene, mener leder…
  BROBYGGERE: Regionutvalgene er viktige for å bygge bro mellom lokalforeningene og de regionale helseforetakene, mener leder av Regionutvalg Vest, Janne Kristine Bethuelsen. Foto: Vilde Baugstø

  Janne Kristine Bethuelsen, seksjonsoverlege ved avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus, leder Regionutvalg Vest som, etter å ha ligget brakk en stund, ble gjenopprettet i 2017.

  Aller først: Hvordan går det med arbeidet deres så langt?

  - Det går veldig bra! Vi i Regionutvalg Vest jobber på den måten at vi i forkant av et møte finner en møtedato som passer for flest mulig i utvalget, og så ser vi hvordan det passer opp mot ledelsen i Helse Vest eller de lokale helseforetakene i regionen. Vi satser på å få vise oss frem for alle foretakene i Vest, slik at de vet hvem vi er. Til nå har vi møtt ledelsen i Helse Vest, Helse Førde og Helse Bergen. Neste møte er denne høsten, og det blir i Stavanger.

  Dere reiser altså rundt til hvert foretak. Hvordan er mottakelsen fra de lokale og regionale helseforetakene?

  - Den har vært svært positiv blant alle vi har kontaktet så langt. Det setter vi selvfølgelig pris på. Ledelsen i helseforetakene er ikke pliktige til å ha kontakt med oss, og vi har heller ingen beslutningsmyndighet. Det vil si at vi ikke kan kreve noe av ledelsen i helseforetaket. Det det handler om er derfor gjensidig formidling og informasjonsutveksling, og sammen diskutere og komme frem til gode løsninger for helsetjenesten i regionen.

  - Hvorfor mener du det er viktig med regionutvalg?

  - Det er viktig fordi vi bygger broer og styrker forholdet mellom lokalforeningene og Legeforeningen sentralt og de regionale helseforetakene. Regionutvalg Vest består av ett medlem fra hver av yrkesforeningene, en medisinstudent, samt alle lederne av lokalforeningene. Alle er veldig dyktige folk som det er spennende å jobbe sammen med. Mitt inntrykk er at helseforetakene ser på regionutvalgene som en seriøs aktør og at vi blir lyttet til.

  Hvor ofte har dere møter?

  – Vi har tre møter i året der vi reiser rundt og besøker helseforetak, i tillegg til møter med presidenten sentralt i Legeforeningen. Kanskje kan vi finne enda bedre måter å jobbe sammen på etter hvert møte. Eksempelvis kan det hende at Legeforeningen sentralt får høre om noe som de kan ta opp med oss, og som vi kan jobbe med videre i regionen. Eller vi kan ha tettere kontakt mellom de fire regionutvalgene. Men dette er bare ideer, og må uansett diskuteres grundigere før vi eventuelt går videre med det.

  Hvilke saker har vært viktige for Regionutvalg Vest?

  – Vi har hatt mye fokus på den nye spesialistutdanningen for leger. I tillegg til ALIS VEST-prosjektet som har tilrettelagt for utdanningsstillinger i allmennmedisin i 12 utvalgte kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi har også jobbet en del med samhandling og oppgaveoverføring mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

  Og hva tror du blir viktig fremover?

  – Jeg tror vi fortsatt må jobbe mye med den nye spesialistutdanningen, i tillegg til at utviklingsplanene for sykehusene vil bli veldig viktige fremover. Jeg er litt urolig for at de ulike delene av helsetjenesten sitter på hver sin tue og at det helhetlige bildet kanskje ikke kommer godt nok frem.

  Dette vil dere kanskje få vite mer om i det kommende møtet med ledelsen i Helse Stavanger?

  – Ja, der skal vi få mer informasjon om det nye sykehusprosjektet, som har fått navnet SUS2023. Vi er blant annet opptatt av at ikke sykehusene må bli bygget for små. Både prosjektdirektør og prosjektleder vil være til stede for å fortelle om organisasjonsutviklingen. I tillegg tenker vi å bruke møtet til å snakke om psykiatri og henvisningspraksisen på dette området som vi er veldig opptatt av. Da ønsker vi å få frem så mye fakta som mulig, så vi har blant annet vært i kontakt med psykologforeningen og fått et faktaark som vi tenker å bruke i dette møtet. Forhåpentligvis får vi kanskje slått ned på noen myter.

  Hva dreier disse mytene seg om?

  – Det har vært mye fokus i media på henvisninger fra fastleger til spesialisthelsetjenesten innenfor psykiatrien, og at fastlegene føler det er vanskelig å få henvist pasientene videre til et godt behandlingstilbud. Dermed har det kanskje oppstått en oppfatning om at avtalespesialistene tar inn få nye pasienter. Derfor skal vi gå gjennom fakta i saken. Vi tror diskusjonen blir bedre hvis vi kan benytte oss av fakta, og ikke så mye hva vi tror og føler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media