()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens nye faglandsråd der alle de fagmedisinske foreningene er representert, hadde sitt aller første møte 26. september i år. Faglandsrådet valgte et fagstyre med ni medlemmer som får ansvaret for løpende arbeid mellom landsrådsmøtene. Jeg representerer Norsk Cardiologisk Selskap og ble valgt til leder. Petter Brelin fra Norsk forening for allmennmedisin, ble nestleder.

  Jeg har vært engasjert i fagmedisinsk arbeid siden 2000. Jeg kommer fra en aktiv fagmedisinsk forening, hvor jeg ble valgt til leder i 2005. Samme år ble jeg valgt inn i FaMe, fagaksens landsstyredelegasjon. Jeg satt i sentralstyret i fem år fra desember 2008, og fra 2013 har jeg vært leder av FaMe. God kjennskap til Legeforeningen er en styrke når nye organer skal utvikles og finne sin plass.

  De fagmedisinske foreningene er Legeforeningens gull, mener jeg. De er sterkt engasjert i eget fag, i forskning og spesialistutdanning og de følger godt med i nasjonal og internasjonal fagutvikling. Med en sterkere fagakse håper vi å få til mer tverrfaglig samarbeid og synergieffekter i de fagmedisinske foreningenes arbeid. Vi håper også at fagstyret vil bli en god kontaktformidler mellom helsemyndighetene og de fagmedisinske foreningene. Styret i hver forening har oversikt over faglig spisskompetanse blant egne medlemmer og kan gi gode anbefalinger om hvem som bør delta i faglige utredninger og retningslinjearbeid.

  Den nye fagaksen rokker ikke ved presidentens rolle som vår øverste leder eller sentralstyrets posisjon, men markerer et tydeligere skille mellom Legeforeningen som faglig aktør og som fagforening.

  Se videointervju: legeforeningen.no/derfor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media