Nyttig møteplass for lokale tillitsvalgte

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

I november samles lokalforeninger, regionutvalg og konserntillitsvalgte til seminar for sjette år på rad.

FÅR GODE IDEER: – På seminarene har jeg fått gode ideer og innspill som jeg har hatt nytte av i arbeidet lokalt, sier Tor Severinsen. Foto: privat

Leder av Telemark legeforening og regionutvalg Sør-Øst Tor Severinsen har sittet i programkomiteen sammen med lokalforeningslederne Kristin Hovland, Oslo, Lindy Jarosch-von Schweder, Sør-Trøndelag, Paul Røsbø, Finnmark og Marte Kvittum Tangen, Hedmark.

– Hva har dere lagt vekt på ved årets seminar?

– Vi ønsker at programmet skal gi lederne ideer og inspirasjon til å drive lokalforeningene og regionutvalgene på en god måte, at vi får kontakt med sentrale ledere i Legeforeningen og blir oppdatert på viktige saker. Vi ønsker også å diskutere sentrale helsepolitiske saker og få noe tillitsvalgtopplæring.

– Hva mener du er spesielt viktig med å ha en møteplass for lokalforeninger, regionutvalg og konserntillitsvalgte?

Vi har felles utfordringer ved drift av lokalforeninger og regionutvalg, og vi trenger å lære av hverandre. Vi har behov overfor Legeforeningen og må kunne framlegge disse. Vi ønsker også å være i diskusjon med foreningen sentralt om viktige tema. Vi har en kontaktflate som Legeforeningen bør benytte til å kunne påvirke lokalt og overfor RHF-ene. Seminaret er ekstra nyttig for de som nylig er blitt ledere. Vi har fått et godt nettverk som kan benyttes i hverdagen. Det er dessuten alltid hyggelig og nyttig å snakke med ledere fra andre foreninger og fra andre steder i landet.

– Hva er dine tanker om utviklingen av arbeidet i lokalforeningene etter disse samlingene?

– Seminarene har hatt gode programmer og god deltakelse. Jeg tror derfor lokalforeningene og regionutvalgene opplever dem som nyttige for å kunne gi et godt tilbud videre til sine medlemmer. Seminaret bør fortsatt være et fast opplegg årlig.

– Du er selv leder av både en lokalforening og et regionutvalg. Hva har du hatt nytte av ved disse samlingene og som du har tatt med deg inn i arbeidet lokalt?

Jeg har fått gode ideer og innspill som er brukt i lokalforeningen.

– Har regionutvalget kommet mer på banen som følge av disse samlingene?

– Regionutvalgene har fått viktig backing i disse seminarene og de har bidratt til å vise hvordan de kan være nyttige for lokalforeningene og for Legeforeningen sentralt.

– Føler du at lokalforeningene og regionutvalgene får mer innflytelse i Legeforeningen?

– Alle tiltak som støtter opp under lokalforeningene og regionutvalgene vil føre til at det lokale nivået får mer innflytelse. Men det er større potensiale i det lokale leddet for Legeforeningen som kan utnyttes mer.

– Hva tror du skal til for at lokalforeningene kommer enda mer på offensiven?

– Hardt og godt arbeid i styrene og enda større forståelse sentralt for at det er et viktig helsepolitisk arbeid som bør gjøres lokalt. Lokalforeningene er et godt tilbud til medlemmene.

Anbefalte artikler